Pelastuslaitokset 16.1.2020

Uudenmaan pelastuslaitoksille yhtenäinen valvontataksa – Helsinki seurasi muita laitoksia

Kasvava Helsingin kaupunki tarvitsee pormestari Jan Vapaavuoren mielestä myös oikein suunniteltua ja suunnattua resurssin lisäämistä.

Kasvava Helsingin kaupunki tarvitsee pormestari Jan Vapaavuoren mielestä myös oikein suunniteltua ja suunnattua resurssin lisäämistä.

Uudenmaan pelastuslaitoksen alkavat käyttää yhtenäisiä valvontataksoja. Helsingin kaupungin pelastuslaitos siirtyy muiden alueen pelastuslaitosten kanssa yhtenäiseen taksakäytäntöön tammikuussa.

Aiemmin Uudenmaan pelastuslaitoksilla on ollut hieman toisistaan poikkeavat taksat palotarkastuksissa ja toistuvien erheellisten paloilmoitusten perusteella perittävässä erhe-maksussa.

Muutoksen taustalla on Uudenmaan pelastuslaitosten pitkään jatkunut yhteistyö, jossa toimintaa ja palveluita kehitetään asiakkaiden näkökulmasta yhtenäisemmiksi. Taksamuutoksen myötä palotarkastuskäyntien taksat laskevat pääsääntöisesti Helsingissä, kun aiemmin palotarkastettavan kohteen koon mukaan määräytyneestä kiinteästä taksasta siirrytään yhdenmukaiseen tuntiperusteiseen hinnoitteluun. Uudenmaan yhteiseksi tuntitaksaksi määräytyi 49,20 euroa tunnissa.

”Nämä vahvistetut taksat perustuvat valtakunnallisesti käytössä oleviin laskentaperusteisiin. Olemme valinneet yhteiset taksat halvimman kustannuksen periaatteella siten, että kaikki laitokset ottavat käyttöön alueen matalimman tuntitaksan ja erhe-maksun. Siten nyt käyttöön otettavat yhteiset taksat vastaavat pelastuslain mukaisesti enintään aiheutuneita kokonaiskustannuksia kaikkien Uudenmaan pelastuslaitosten alueilla”, sanoo Helsingin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Pekka Itkonen.

Erhe-maksu nousee Helsingissä laskentatavan tarkistuksen myötä nykyisestä 770 eurosta 1127,94 euroon Itä-Uudenmaan taksan mukaisesti. Pelastuslain mukaisesti pelastuslaitokset voivat periä niille aiheutuneiden kustannusten perusteella erhe-maksun sellaisissa tapauksissa, joissa sama paloilmoitin aiheuttaa toistuvia erheellisiä tehtäviä pelastuslaitoksen antamasta korjauskehotuksesta huolimatta.

Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten alueilla päätös yhtenäisten taksojen käyttöönotosta tehtiin jo aiemmin loppuvuodesta 2019.

Valtaosa erheellisiä

Helsingissä oli viime vuonna yhteensä 2434 automaattista palohälytystä. Niitä oli 1200 eri paloilmoitinkohteessa. Erheellisiä palohälytyksiä näistä on suurin osa eli 95 prosenttia. Näistä lähetettiin 1000 laskua, kaikkiaan 414 eri kohteesta ja korjauskehotuksia annettiin 246.

Lähde: Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Kuva: Kimmo Kaisto