Pelastustoimi 27.11.2020

Pelastusopiston johdon sijaisuusratkaisut jatkuvat ainakin maaliskuun loppuun saakka

Pelastusopiston rehtorin tehtävää hoitaa sijainen nyt ensi vuoden maaliskuun loppuun asti.

Pelastusopiston rehtorin tehtävää hoitaa sijainen nyt ensi vuoden maaliskuun loppuun asti.

Pelastusopiston johdossa toimitaan väliaikaisratkaisuin ainakin maaliskuun loppuun saakka. Rehtori Mervi Parviaisen virkavapaus jatkuu 31.3.2021 saakka. Koulutusjohtaja Minna Hirvonen toimii rehtorin sijaisena 1.12. alkaen. Myöhemmin päätetään koulutusjohtajan tehtävän hoitamisesta.

Hallintojohtaja Pia Viklund jää virkavapaalle joulukuun alussa ja hallintojohtajan sijaisena toimii 7.12.2020-28.2.2021 välisen ajan Varsinais-Suomen pelastuspäällikkö Mika Kontio. Hän on kyseisenä aikana työvapaalla Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, mutta hoitaa työvapaan aikana erikseen sovittuja tehtäviä pelastuslaitoksella sivutoimiluvalla.

”Etsimme mahdollisimman nopeasti henkilön hoitamaan viransijaisuutta ja onneksi saimme tehtävään Kontion, jonka vastuualueisiin pelastuslaitoksella on kuulunut tukipalveluiden johtaminen”, rehtorin sijaisuutta marraskuun loppuun saakka hoitava Mari Lyyra toteaa.

Tällä viikolla Itä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö teki syyttämättäjättämispäätöksen koulutusjohtaja Minna Hirvosta ja hallintojohtaja Pia Viklundia vastaan tehdyistä rikosilmoituksista.

Rehtori Mervi Parviaista vastaan on nostettu syytteet työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asian käsittely Pohjois-Savon käräjäoikeudessa siirtyy ensi vuoden puolelle.

”Yleisellä tasolla voi todeta, että työrikokset eivät rikoslain mukaan ole vakavia rikoksia ja tuomioissa puhutaan sakoista tai korkeintaan kuuden kuukauden vankeudesta”, Heikki Ylisirniö sanoo.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Arkistokuva