Sopimuspalokunnat 27.4.2021

Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Sopimuspalokuntien tulevaisuudesta koottiin kolme skenaariota ja viisi kehittämissuositusta

Palokuntaharrastus on parhaimmillaan erinomaista yhdessä tekemistä, kuten tässä Perniön VPK:n harjoituksessa.

Palokuntaharrastus on parhaimmillaan erinomaista yhdessä tekemistä, kuten tässä Perniön VPK:n harjoituksessa.

Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Kolmeen sanaan on kytketty kolme skenaariota, jolla tarkastellaan sopimuspalokuntatoiminnan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia vuoteen 2035. Suomen Palopäällystöliiton julkaisemassa tutkimuksessa arvioidaan tulevaisuuden lisäksi sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa.

Tulevaisuuskatsaus luovutettiin tiistaina sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiälle, joka lupasi arvokkaan tutkimustiedon päätyvän tarkkaan tarkasteluun sisäministeriössä. Kansliapäällikkö muistutti sopimuspalokunnan merkityksestä koko alalle.

”Kukaan ei kiistä, että sopimuspalokuntatoiminta on erottamaton osa pelastustoimea.”

Nyt julkaistussa tulevaisuuskatsauksessa todetaan, että haasteita sopimuspalokunnille aiheuttavat muun muassa alue- ja väestörakenteen muutokset, kysymykset palokuntalaisten riittävyydestä sekä osaamis- ja kuntovaatimukset. Tutkimus tarjoaakin tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja avaa näkökulmia sopimuspalokuntien mahdollisiin kehityskulkuihin. Lisäksi se luo pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle toiminnan tulevaisuudesta.

Tulevaisuustarkastelu tiivistetään viiteen johtopäätökseen ja kehittämissuositukseen. Sopimuspalokuntatoiminnasta tarvitaan selkeä kokonaiskuva, josta ilmenevät myös eri toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet kokonaisuudessa. Kehittämisen kansallista tahtotilaa on vahvistettava, ja siihen sitoutuminen tulee varmistaa kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Yhteistyön vahvistamiselle on selkeä tilaus. Palokuntayhdistysten toimintaedellytykset on turvattava, hyvinvointia vahvistettava ja tuettava. Myös monipuolinen viestintä on olennaista palokuntatoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Tarve joustaville toimintamalleille korostuu tulevaisuudessa.

Sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen tulevaisuuden toimintakyky ratkaistaan tämän päivän päätöksillä ja toimenpiteillä. Päätöksiä tehdään paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.

Suomen Palopäällystöliiton tilaaman sopimuspalokuntien tulevaisuustarkastelun toteutti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n sekä Juha Heikkala Consultingin asiantuntijoiden muodostama konsortio. Tutkimuksen rahoitti Palosuojelurahasto.

Tulevaisuuskatsaukseen voit tutustua täällä.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää