Sopimuspalokunnat 31.7.2020

Sisäministeriölle kirjallinen kysymys sopimuspalokuntien tulevaisuudesta

Sopimuspalokuntien Vellamo-kilpailu syksyllä 2015.

Sopimuspalokuntien Vellamo-kilpailu syksyllä 2015.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä on jättänyt sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) kirjallisen kysymyksen sopimuspalokuntien tulevaisuuden turvaamisesta.

Könttä kertoo kysymyksessään koko maan kattavan paloasemaverkoston olleen mahdollista sopimuspalokuntien ja varallaolojärjestelmän käytön avulla. Tämän vuoksi hän peräänkuuluttaa sisäministeriötä etsimään toimia, joilla sopimuspalokuntien asema vastaisuudessakin turvataan – etenkin jos varallaolojärjestelmää ei jatkossa enää voisi käyttää.

Pelastusalan varallaolo on riitautettu eri oikeusasteisiin liian tiukoiksi koettujen lähtövalmiusaikojen vuoksi.

”Nykyisestä paloasemaverkosta ja avunsaantinopeudesta pitää pitää kiinni”

Könttä puolustaa nykyistä paloasemaverkkoa ja kansalaisen saaman avun saatavuusnopeutta.
”Niiden heikentäminen ei ole hyväksyttävää. Tässä on pitkälti kyse haja-asutusalueiden, pienten paikkakuntien, turvallisuudesta. Minulle on itseisarvo, että tällaisista palveluista pidetään kiinni.”

Hän kuitenkin myöntää, että tilannetta hankaloittaa pelastustoimen budjettikehys.
”Jos (varallaolon käyttömahdollisuus poistuu ja) pelastustoimelle ei suunnata lisäresursseja, uhkana on, että kuluja joudutaan leikkaamaan. Tällöin leikkaukset todennäköisesti kohdistuvat sopimuspalokuntiin. Vastaavasti lisäresurssien saaminen pelastusalalle on tällaisena aikana hyvin hankalaa.”

Köntällä ei ole suoraa ratkaisua varallaolokysymyksen ja siihen liittyvän oikeusongelman ratkaisemiseen, mutta hän toivoisi ratkaisun löytyvän esimerkiksi uuden lainsäädännön kautta.

Erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista Könttä nostaa esille lähtövalmiusaikojen eri kestot.
”(Esimerkiksi varttitunnin tai puolen tunnin valmiusaikoja) ei ole oikeusasteissa vielä kokeiltu.”

Kesäkuun lopussa myös Suomen Sopimuspalokuntien Liitto SSPL toivoi sisäministeriön pelastusosastoa osallistumaan aktiivisemmin sopimuspalokuntien tulevaisuuden selvittämiseen.

Köntän kirjallisesta kysymyksestä kertoi ensimmäiseksi Suomenmaa.

Teksti: Petri Vanhanen. Kuva: Pelastustiedon arkistokuva

Lue lisää