Sopimuspalokunnat 19.1.2022

Sopimuspalokuntien yhteisen hälytysjärjestelmän kehittäminen edellyttäisi pelastuslaitosten yhteistyötä

Tällä hetkellä sopimuspalokuntien hälyttäminen tapahtuu hätäkeskusjärjestelmä Erican ja yksityisen teleoperaattorin joukkohälytysten avulla.

Tällä hetkellä sopimuspalokuntien hälyttäminen tapahtuu hätäkeskusjärjestelmä Erican ja yksityisen teleoperaattorin joukkohälytysten avulla.

Sopimuspalokuntien yhteisen, valtakunnallisen hälytysjärjestelmän kehittäminen vaatisi yhteistä näkemystä pelastuslaitoksilta.

”Meillä on 22 pelastuslaitosta, joista jokaisella voi olla omat näkemyksensä tähän asiaan”, sanoo sisäministeriön pelastusosaston Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikön johtaja Pasi Ryynänen.

Pelastustieto uutisoi joulukuussa, että sopimuspalokunnat tarvitsisivat valtakunnallisen, toimintavarman ja kaksisuuntaisen järjestelmän hälyttämiseen. Tällä hetkellä hälyttäminen tapahtuu hätäkeskusjärjestelmä Erican ja yksityisen teleoperaattorin joukkohälytysten avulla. Pelastuslaitos määrittelee Erican eri hälytysvasteisiin liitetyt sopimuspalokuntien yksiköt, ja yksiköihin nimetyt henkilöt saavat joukkohälytyksen joko robottipuheluna tai tekstiviestinä.

Ryynänen myöntää, että yhteisen järjestelmän tarpeesta on tullut viestiä eri tahoilta. 

”On silti hirveän vaikea ottaa kantaa, minkälainen se tarve aidosti olisi.”

Sisäministeriöllä ei ole asiaan erityistä kantaa tai roolia. Ryynänen muistuttaa, että sopimuspalokuntien henkilöstön hälyttäminen on pelastuslaitosten vastuulla. 

”Hätäkeskuksen tehtävä on välittää hälytystehtävät pelastuslaitoksille, ja pelastuslaitokset vastaavat oman henkilöstönsä ja sopimushenkilöstön hälyttämisestä.”

Ei sillä tasolla kuin pitäisi

Yhteisen järjestelmän kehittäminen edellyttäisi pelastuslaitosten keskinäistä yhteistyötä.

”Pelastuslaitoksilla pitäisi olla yhtenäinen näkemys siihen, miten ne haluaisivat lähteä kehittämään järjestelmää.”

Ryynäsen mukaan mahdollisen yhteisen kehittämishankkeen koordinoinnilla ei ole vastuutahoa. Sisäministeriö voi kuitenkin ottaa asian esille pelastuslaitosten kanssa.

”Totta on, että hälyttäminen ja siihen kokonaisuuteen liittyvät asiat eivät ole sillä tasolla, kuin niiden pitäisi olla.”

Ryynänen huomauttaa, että hälytysjärjestelmiä kehitettäessä ja käyttöönotettaessa tulee huomioida myös tietosuojan ja rekisterinpitäjän vastuut, koska hälytystiedot saattavat sisältää muun muassa salassapidettäviä henkilötietoja.

Lue lisää: Sopimuspalokuntien hälytysjärjestelmä tarvitsee perusteellisia parannuksia — nyt palokunnat täydentävät Ericaa eri tavoin

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää