Sopimuspalokunnat 28.8.2023

Taivalkosken VPK on Vuoden Sopimuspalokunta

Turvallisuus, sitoutuminen ja yhteisöllisyys korostuvat Taivalkosken VPK:n valinnassa Vuoden Sopimuspalokunnaksi.

Turvallisuus, sitoutuminen ja yhteisöllisyys korostuvat Taivalkosken VPK:n valinnassa Vuoden Sopimuspalokunnaksi.

Vuoden Sopimuspalokunta 2023 -tunnustus on myönnetty Taivalkosken VPK:lle. Tämä sopimuspalokunta erottuu edukseen tekemällään työllä ja vahvalla sitoutumisellaan yhteisönsä turvallisuuden hyväksi.

Vuoden Sopimuspalokunta -tunnustuspalkintoa myöntää Suomen Sopimuspalokuntien Liitto. SSPL antaa tunnustuksen vuosittain yhdelle sopimuspalokunnalle. Kyseinen sopimuspalokunta edustaa vahvasti pelastustoimen arvoja, sekä toimii osaltaan aktiivisesti, varmasti ja tehokkaasti tai on jotenkin muuten erityisesti ansioitunut toiminnassaan. Valinnassa painotetaan vuosittain erilaisia tekijöitä ja etsitään erinomaisesti suoriutuneita palokuntia ympäri Suomea. Tänä vuonna ehdotuksia tuli poikkeuksellisen paljon, ja laadukkaita palokuntia oli jälleen runsaasti. Valinta ei ollut helppo. Taivalkosken VPK valikoitui joukosta kokonaisharkinnan perusteella, ollen ”vahva peruspalokunta” alueensa turvana.

Taivalkosken VPK on sopimuspalokunta, jolla on 20 aktiivista jäsentä hälytysosastossa suorittamassa ensivaste- ja pelastustehtäviä. Vuonna 2022 palokunta suoritti yli 200 tehtävää, joista suuri osa hoidettiin ilman päätoimista henkilöstöä. Palokunnalla on myös aktiivinen nuoriso-osasto, jonka toiminta on aktiivista ja monipuolista.

”Tärkeänä kriteerinä tämänvuotisessa valinnassa oli hyvä ja ansiokas perustoiminta sekä HARVA-alueen pelastustoimen palveluiden turvaaminen. Taivalkosken VPK on osoittanut olevansa malliesimerkki tästä. He ovat tehneet osaltaan merkittävän työn yhteisönsä turvallisuuden takaamiseksi, sekä osaltaan tukeneet myös muita palokuntia toiminnassa”,  sanoo Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Ari Maskonen.

Vuoden Sopimuspalokunta 2023 -tunnustuspalkinto luovutettiin Taivalkosken VPK:lle 26.8.2023 Taivalkosken yrittäjien toritapahtumassa. Perinteisesti tunnustuspalkinnon myöntämisestä tiesi etukäteen hyvin pieni joukko, ja palkinto olikin yllätys myös suurimmalle osalle palokuntalaisista.

Vuoden Sopimuspalokunta 2023 -tunnustuspalkinto luovutettiin Taivalkosken VPK:lle 26.8.2023 Taivalkosken yrittäjien toritapahtumassa.

Vuoden sopimuspalokunta valittiin nyt 21. kerran. Valinnat ovat aiemmin osuneet ympäri Suomea erilaisiin palokuntiin maaseudulta kaupunkien kautta saaristoon. Palokuntamuodot ovat vaihdelleet, osa palokunnista on ollut ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä ja osa suomenkielisiä. Vuoden sopimuspalokunnan valinnalla Suomen Sopimuspalokuntien Liitto haluaa paitsi muistaa ja nostaa esiin hyviä ja hienoja palokuntia, myös kannustaa kaikkia sopimuspalokuntia toimimaan aktiivisesti pelastustoimen ja kansalaisten perusturvallisuuden hyväksi.

Ensimmäistä kertaa kansallisesti vietetty sopimuspalokuntaviikko saa nyt ansiokkaan päätöksen tämän tunnustuspalkinnon myötä. Maskonen kuitenkin korostaa sopimuspalokuntien olevan pelastustoimen lähipalvelu, myös vuoden kaikkina muinakin viikkoina, ympäri vuorokauden. Pelastustoimen tehokkuuden säilyttäminen ja turvaaminen vaati työtä ja kansalaisten osallistumista oman turvallisuutensa tekemiseen myös jatkossa.

Lähde: Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Lue lisää