Pelastustoimi 22.11.2016

”Valmiuden ylläpitäjästä hyvinvointipalvelujen tuottajaksi”

Väestökatoa potevan Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtajan Seppo Lokan mukaan pelastuslaitokset ovat suuren rakennemuutoksen edessä. Hänen mielestään väestön ikärakenteen muuttuminen ja valtakunnan eri alueiden erilaiset tarpeet ovat haaste pelastustoimelle.

pelastusala_v2025_vignetti”Palvelutuotantoa on pystyttävä kehittämään alueellista tarpeista ja lähtökohdista, ei vain tiukkojen valtakunnallisten ohjeiden tai toimintavalmiusohjeiden mukaan”, Lokka sanoo.

Hänen mielestään pelastuslaitoksen on muututtava valmiuden ylläpitäjästä hyvinvointipalveluja tuottavaksi palveluorganisaatioksi. Konkreettinen uhka Lokan mielestä on, miten pelastustoimen käy terveydenhuoltouudistuksessa.

”Olisi onnetonta, jos pelastuslaitos ei voisi enää olla mukana tuottamassa ensihoitopalveluja.

On suuri mahdollisuus pelastustoimelle olla tiiviissä yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.”

”Yhteistyön kautta voi jopa löytyä aivan uusia palvelukonsepteja ja mahdollisuuksia turvata palvelujen saatavuus.”

Lokka puhuu Etelä-Savon kaltaisten maaseutuvaltaisen maakuntien palvelujen puolesta.

”Väestön vanhetessa palvelujen tarve lisääntyy. Samaan aikaan vapaapalokunnat kokevat jo nyt pienillä paikkakunnilla miehistöpulaa, eikä nykyisen kaltaisia vapaapalokuntia pystytä kaikkialla ylläpitämään.”

Varmaa Lokan mukaan on kuitenkin se, että onnettomuuksia sattuu edelleen myös vuonna 2025.

Etelä-Savon pelastusjohtaja uskoo kuitenkin tulevaisuuteen. Erilaiset tekniset turvallisuusjärjestelmät kehittyvät edelleen ja niiden käyttö lisääntyy, samoin palomiesten työkalut ja apuvälineet.

”Eikä ihmisten omaa vastuuta turvallisuudestaan voi koskaan liikaa korostaa. Siinäkin tulevaisuuden pelastuslaitoksilla on laajeneva tehtäväkenttä.”

 

Lue lisää