Ensihoito 10.4.2018

FinnHEMS Pirkanmaalle: ”Nyt kaikki tulee ratkaistua”

FinnHEMS-kopteri Vantaan tukikohdassa.

FinnHEMS-kopteri Vantaan tukikohdassa.

Ensihoidon ilmailutoiminnan siirtyminen Pirkanmaan maakunnan vastuulle on FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örrin mukaan yksinomaan positiivista.

”Se on toimintaa vakauttava tekijä, ja siksi hyvä, kannatettava ja positiivinen asia kaikin tavoin”, Örri sanoo.

Tällä hetkellä valtakunnallisesta lääkärihelikopteritoiminnasta vastaa viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama osakeyhtiö FinnHEMS Oy. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti maaliskuun lopulla lausunnolle säädösehdotukset, joiden mukaan ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle sote-uudistuksessa. Samalla FinnHEMS Oy siirrettäisiin kokonaan Pirkanmaan maakunnan omistukseen, ja yhtiöstä sekä sen tehtävistä säädettäisiin lainsäädännössä. Kaikki maakunnat olisivat kuitenkin edelleen vastuussa ensihoitopalveluiden järjestämisestä.

Ehdotus tulisi voimaan maakunta- ja sote-uudistuksen myötä vuoden 2020 alusta. Örri sanoo, että ehdotus ratkaisisi monia asioita.

”Meiltä on puuttunut tietyt toiminnan edellytystekijät, eli tuleva rahoitus, omistajuus ja ohjaus sekä säädökset. Erityisesti toimintaa koskevien säädösten puuttuminen on aiheuttanut hallinnollista epäselvyyttä. Nyt kaikki tulee ratkaistua.”

Niin ikään FinnHEMSin rahoitus muuttuu. Nykyisin valtio rahoittaa lääkärihelikopteritoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön kautta noin 30 miljoonalla eurolla. Ehdotetussa mallissa suorasta valtion rahoituksesta luovutaan, ja toiminnan rahoitus siirtyy maakunnille. Mallissa maakunnat rahoittaisivat ilmailutoimintaa vain siltä osin, kuinka paljon maakunnan väestöstä asuu lentotoiminnan saavutettavissa ja kuinka paljon palvelua käytetään. Maakunnat taas saisivat rahoituksensa valtiolta.

Vain hallinnollinen muutos

Örri painottaa, että yksikanavarahoitus olisi paras rahoitustapa FinnHEMSille.

”Toiminnan jatkuvuudelle olisi suuri riski, jos nykyinen rahoitus vain jyvitetään maakunnille, ja maakunnat saisivat itse harkita, osallistuvatko valtakunnallisen palvelun ylläpitoon. Vaikka asiasta olisi helpompi sopia 18 maakunnan kuin 300 kunnan kanssa, tilanne olisi silti erittäin hankala.”

Örri ei ota kantaa siihen, onko ehdotettu rahoitustapa hyvä vai huono, mutta pitää joka tapauksessa positiivisena sitä, että toiminnasta vastaa yksi taho, jolla on oikeus laskuttaa maakuntia.

Örri painottaa, että valtakunnallisen toiminnan kannalta muutos on vain hallinnollinen. Käytännön työhön muutos ei vaikuta. FinnHEMSin kuuden tukikohdan toiminta jatkuu ennallaan.

”Vastuut ja velvoitteet ovat ihan samat kuin ennenkin. Se sama keltainen helikopteri miehistöineen on tukikohdassa ja me huolehdimme niistä tukikohdista. Tulevaisuudessa maakunnat huolehtivat edelleen tukikohtien ensihoitopalvelusta.”

FinnHEMS-toiminnassa Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen alueet ovat olleet katveessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä selvitystä alueita palvelevien tukikohtien perustamisesta.

”Katvealueet ovat olleet tiedossa kohta 10 vuotta. Kysymys on palvelun lisäämisestä, ja se edellyttää poliittista päätöstä”, Örri sanoo.

Lue lisää: FinnHEMS: maakunnallinen rahoitus uhkaa kopteritoimintaa

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Jussi Helttunen

Lue lisää