Ensihoito 1.6.2022

Kiireetön hoito vaatii osaajia tulevaisuudessa — ensihoidon potilaissa yhä enemmän ikäihmisiä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoito siirtyi vuoden 2022 alussa sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Aikaisemmin tuottajina toimivat Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoito siirtyi vuoden 2022 alussa sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Aikaisemmin tuottajina toimivat Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset.

Moni sairaanhoitopiiri katsoo, että ensihoito on luonteva osa sote-sektoria. Kiireettömät hälytykset lisääntyvät tulevaisuudessa, ja siksi osaaminen potilaan jatkohoitoon ohjauksessa on tärkeää.

Sairaanhoitopiirit tuottavat ensihoitoa yhä useammin itse. Viime vuonna Suomen 20 sairaanhoitopiiristä seitsemän järjesti ensihoidon kokonaan omana tuotantonaan. Tuottajina voivat toimia myös pelastuslaitokset, yksityiset tahot tai kaikki yhdessä. Tämä käy ilmi Nordic Healthcare Groupin sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle vuonna 2021 tekemästä selvityksestä.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoito siirtyi tämän vuoden alussa sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Aikaisemmin tuottajina toimivat Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset. 

Muutos hyvinvointialueita silmälläpitäen

Toimialajohtaja Mirja Annala kertoo, että muutos tehtiin tulevia hyvinvointialueita ajatellen.

”Siirtymästä tehtiin kohtuullisen kattava selvitys. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti, että ensihoito siirretään etukenossa hyvinvointiaelueelle. Voisi sanoa, että olemme toimineet pilottihankkeena.”

Siirtymässä 400 ensihoitajan työnantaja muuttui pelastuslaitoksesta sairaanhoitopiiriksi liikkeenluovutuksen periaatteella. Muutosta valmisteltiin noin vuosi. Annalan mukaan itse siirtymä tapahtui turvallisesti.

”Palvelutuotanto ei millään lailla vaarantunut. Asemapaikat säilyivät samana, samoin kalusto ja hälytyksiin liittyvät järjestelmät.”

Annala toimi projektipäällikkönä ensihoidon siirtymässä ja siihen liittyvässä selvityshankkeessa.

”Hankkeen ensimmäinen johtopäätös oli, että ensihoito on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua, ja meidän kontaktimme ovat sote-puolella.”

Annalan mukaan on järkevää, että ensihoito on osa sote-sektoria, ei pelastustoimea. 

”Keskeiset prosessit ovat sote-puolella.”

Ensihoidossa paljon sosiaalitoimen tehtäviä

Annala huomauttaa, että ensihoidossa on nykyään hyvin paljon sosiaalitoimen tehtäviä. Suuri osa hälytyksiltä on kiireellisyydeltään c- ja d-luokkaa. Potilaissa on ikäihmisiä, eli yli 75-vuotiaita, yhä enemmän ja enemmän.

”Se on meidän tulevaisuuden haasteemme, ja tiiviillä sote-yhteistyöllä haemme toiminnan vaikuttavuutta, että saisimme potilaille parempaa palvelua kevyemmillä menetelmillä.”

”Nyt ensihoito on päässyt paremmin sote-sektorin yhteistyöhön kuin pelastuslaitoksella.”

Annala painottaa, että ensihoidossa pitäisi olla paremmat hoitoonohjausvalmiudet.

”Nykyisin ensihoito kohtaa potilaan ja joko jättää kuljettamatta tai kuljettaa hänet päivystykseen. Emme esimerkiksi suoraan pysty ohjaamaan potilasta sosiaalitoimeen.”

Pohjois-Pohjanmaalla tähän haetaan ratkaisua monilla pilottihankkeilla.

Lue uusimmasta Pelastustiedosta 3/22, mitä muissa sairaanhoitopiireissä ajatellaan aiheesta.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää