Harjoitus ja koulutus 24.8.2017

Video: Pelastusopistolle uusi harjoitusalue

Uusi työturvallisuuden harjoitusalue avattiin Pelastusopistolla keskiviikkona 23. elokuuta.

TTHA on osa Pelastusopiston 38 hehtaarin harjoitusaluetta, ja alueella on tällä hetkellä runsaat 20 harjoituskohdetta. Kohteissa tutustutaan lavastettuihin onnettomuustilanteisiin sekä punnitaan vääriä ja oikeanlaisia toimintatapoja.

Harjoituskohteet sijaitsevat seitsemällä toimialakohtaisella lohkolla, joita ovat teollisuus, rakentaminen, sähkö ja energia, infrarakentaminen ja kaivostoiminta, johtaminen, kauppa, palvelut ja vapaa-aika sekä yleinen työturvallisuuden lohko.

Eri harjoituskohteita yhdistelemällä koulutuksista voidaan muokata aina uudenlaisia oppimista tukevia kokonaisuuksia.

”Täysin valmista ei alueesta tule koskaan, vaan se kehittyy ja kasvaa yhdessä muuttuvan toimintaympäristön kanssa”, korosti Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen.

Käytännönläheinen ympäristö

TTHA tarjoaa organisaatioille uudenlaisen, käytännönläheisen koulutusympäristön. Perinteisen luokkahuoneopetuksen lisäksi korostuu työturvallisuustaitojen harjoittelu oikeita työtilanteita jäljittelevissä harjoituskohteissa.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg tutustui alueeseen.

Alueen rakentajina ja käyttäjinä ovat sopimuskumppanit, joihin kuuluu laajeneva joukko yrityksiä, julkis- ja viranomaistoimijoita, oppilaitoksia sekä toimialajärjestöjä ja -liittoja.

Kumppanit voivat vuosimaksulla käyttää aluetta oman henkilöstönsä ja opiskelijoidensa koulutukseen. Sopimuskumppaneiden vuosimaksuun sisältyy kouluttajakoulutus, jonka suorittaneet henkilöt voivat kouluttaa ryhmiä alueella.
Alueen käyttö on mahdollista myös kertamaksulla.

Työturvallisuuden harjoitusalueen toimintaa rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, sopimuskumppanit ja Pelastusopisto.

TTHA:n avajaiset olivat osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Lähde: Pelastusopisto

Kuva: Esa Aalto

Lue lisää