Pelastustoiminta 9.7.2024

Hätäkeskuspäivystäjä avun ensimmäisenä lenkkinä

Hätäkeskuspäivystäjä Anniina Takala kirjoittaa työnsä kahdesta roolista.

Hätäkeskuspäivystäjä Anniina Takala kirjoittaa työnsä kahdesta roolista.

Viestiliikenteestä kantautuvat päivystäjien äänet voivat olla tuttuja, mutta harvemmin meitä kasvotusten pääsee tapaamaan. Mitä hätäkeskuksessa konkreettisesti tapahtuu ja miten työt meillä organisoituvat?

Työskentelen Turun hätäkeskuksessa kahdessa eri työroolissa, ilmoituksen vastaanottajana (IVO) sekä tehtävänseuraajana (TESE). IVO-päivystäjänä vastaanotan tunnissa noin kymmenen hätäilmoitusta. Karkeasti sanottuna puolet hätäilmoituksista välitetään toiselle viranomaiselle, loput hoidetaan neuvonnalla ja opastuksella. Tilanteet vaihtelevat puhelusta toiseen. Ensimmäinen ilmoitus saattaa koskea liikenneonnettomuutta, toinen on taskupuhelu ja kolmannessa itsetuhoinen soittaa ahdistuksesta.

Ilmoitusten vastaanotossa

Ensimmäiseksi IVO-päivystäjä arvioi kuuluuko ilmoitus hätäkeskukselle. Jos kuuluu, hän arvioi tehtävälajin sekä kiireellisyyden. Tehtävät välitetään joko pelastustoimelle, ensihoidolle, poliisille tai sosiaalitoimelle. Joskus tilanteet vaativat useamman viranomaisen hälyttämisen. IVO hälyttää poliisin A-kiireelliset ja liikkuvat tehtävät sekä kaikki sosiaalitoimen tehtävät itse. Ensihoidon ja pelastuksen osalta IVO-päivystäjä hälyttää A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävät. Hälytyksen tehnyt päivystäjä huolehtii lisätietojen antamisesta joko puhelun aikana tai sen jälkeen. Hätäpuhelussa ilmoittajalle annetaan aina toimintaohjeita, esimerkiksi elvytykseen tai alkusammuttamiseen. Kun IVO-päivystäjä sulkee tehtävälomakkeen, on hän valmis vastaanottamaan seuraavia hätäpuheluita.

Tehtävänseurannassa

Tehtävänseuraaja välittää kiireettömät tehtävät sekä vastaa kentältä tuleviin lisäpyyntöihin ja selvittelyihin. TESE-päivystäjä varmistaa tehtävien asianmukaisen hoitamisen, vaikka jokainen hätäkeskuspäivystäjä on viime kädessä itse vastuussa omasta työjäljestään. Tehtävänseuraaja voi auttaa IVO-päivystäjää tarvittaessa hälyttämällä, antamalla ohjeita tai välittämällä lisätietoja hälytetyille yksiköille. Jos IVO-päivystäjä on kiinni uudessa hätäpuhelussa ja yksikkö pyytää tehtävästään tarkennusta, TESE-päivystäjä selvittää asian hätäpuhelun tallenteelta tai ottaa yhteyttä päivystäjään. Haasteena on, että tallennetta kuunnellessa TESE-päivystäjä ei pysty hoitamaan muita työtehtäviä samanaikaisesti. TESE ei tavoita IVO-päivystäjää ennen, kun hän on saanut käsillä olevan hätäpuhelun hoidettua. Siksi asian selvittäminen voi kestää hetken. Ruuhkatilanteissa vuoromestari toimii tehtävänseuraajan tukena tai toinen TESE otetaan avuksi.

TESE-päivystäjä hoitaa kahden toimialan tehtäviä samanaikaisesti. Ensihoidolla ja pelastustoimella on yksi TESE, kun toinen TESE hoitaa poliisin ja sosiaalitoimen tehtäviä. Hätäkeskuksissa tehtävänseuraajien määrä voi vaihdella. Jokaisen keskuksen TESE-päivystäjät huolehtivat oman hätäkeskusalueensa tehtävistä. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävänseuraajana hoidan tehtäviä sekä viestiliikennettä kolmen maakunnan alueella, Turussa tarkoittaen Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueita. Puheryhmien määrä on melko suuri ja päällekkäiseltä viestiliikenteeltä ei voi välttyä.

Vuoromestari johtaa

Hätäkeskussalissalin toimintaa johtaa vuoromestari, joka on myös oman vuoronsa päivystäjien esihenkilö. Hallinnollisten töiden lisäksi vuoromestarilta vaaditaan käytännön osaamista hätäpuheluiden käsittelyyn ja tietojärjestelmän (ERICA) käyttöön. Ylipäivystäjät ovat vuoromestarin apukäsinä. He toimivat vuoromestarin sijaisina, kouluttavat henkilöstöä sekä tekevät laadullista seurantaa. Hätäkeskussalin ja hallinnon henkilökunnan työntekijöitä on koulutettu myös defusing- ja vertaistukiohjaajiksi. Hätäkeskussalissa työskentelee myös ilmoitinlaite- ja vikakoripäivystäjät, jotka hoitavat muun muassa paloilmoitinlaitteisiin liittyviä huolto- ja testitiloja.

Kirjoittaja on Vuoden hätäkeskuspäivystäjäksi valittu Anniina Takala. Anniinan voi kuulla erityisesti Turun hätälinjalla Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. 
Kuva Hätäkeskuslaitos.

Lue lisää