Kalusto 22.6.2021

Markkinaoikeus: hankintayhtiö menetteli säännösten vastaisesti – kahdeksan pelastuslaitoksen ajoneuvohankinnat seis

Saurus Oy voitti hankintayksikön tarjouskilpailun. Kuva Sauruksen tehtaalta Säynätsalosta.

Saurus Oy voitti hankintayksikön tarjouskilpailun. Kuva Sauruksen tehtaalta Säynätsalosta.

Markkinaoikeus jäädytti kahdeksan pelastuslaitoksen ajoneuvohankinnat ratkaisussaan kesäkuun alussa. Pelastuslaitosten oli tarkoitus hankkia noin 60 raskasta pelastusajoneuvoa, joiden yhteenlaskettu arvo olisi ollut noin kahdeksan miljoonaa euroa. 

Hankinta kuitenkin keskeytettiin, sillä markkinaoikeus katsoi pelastuslaitosten käyttämän hankintayhtiön menetelleen hankintasäännösten vastaisesti.

Yhteishankintayhtiö Sansia Oy pyysi viime vuoden lopulla tarjouksia pelastuslaitosten sammutus-, säiliö-, säiliösammutus- ja raivausautojen koritöistä. Joulukuussa 2020 Sansia Oy valitsi jyväskyläläisen Saurus Oy:n tekemään pelastusajoneuvojen korityöt.

Puolalainen ajoneuvovalmistaja Wawrzaszek ISS kuitenkin teki valituksen kilpailutuksesta markkinaoikeudelle, sillä se löysi kilpailutuksesta useita epäkohtia. Yritys nosti esiin esimerkiksi ajoneuvojen referenssivaatimukset, jotka sen mukaan ainoastaan tarjouskilpailun voittaja kykeni täyttämään. Lisäksi yrityksen mukaan tarjouspyyntö oli monien yksityiskohtien osalta epäselvä. 

Tarjouspyyntö oli kilpailua perusteettomasti rajoittava

Tarjouspyynnössä valmistajilta edellytettiin, että autot olisivat Pelastusajoneuvojen yleisoppaan 2010 vaatimusten mukaisia. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että hankintayksikkö menetteli hankintasäännösten vastaisesti asettaessaan kyseisen vaatimuksen. 

”[Tämä] on tarkoittanut käytännössä sitä, että ainoastaan Suomeen toimitetut pelastusajoneuvot ovat voineet täyttää kaikki pelastusajoneuvojen yleisoppaassa asetetut vaatimukset. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä asetettu vaatimus, jonka mukaan referenssiajoneuvojen on tullut olla pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia, on ollut epätasapuolinen ja syrjivä ja kilpailua perusteettomasti rajoittava”, sanotaan markkinaoikeuden ratkaisussa. 

Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyyntö oli hankinnan kohteena olevien raivausautojen koritöiden osalta siten epäselvä, etteivät tarjoajat ole sen perusteella voineet antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Sansia Oy:n mukaan hankintasopimusta ei oltu vielä allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä pantu täytäntöön. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja ilmoitti ratkaisussaan, että hankintayksikön virheellinen menettely voidaan korjata vain järjestämällä hankinnasta kokonaan uusi tarjouskilpailu. Lisäksi markkinaoikeus velvoitti Sansia Oy:n maksamaan valituksen tehneen yhtiön oikeudenkäyntikulut.

Kilpailutus tehdään uudelleen

Sansia Oy:n toimitusjohtaja Janne Naukkarinen arvioi, että markkinaoikeus on osin ollut oikeassa päätöksessään.

”Markkinaoikeus on ehkä siinä oikeassa, että kilpailutuksessa on vajavaisuuksia, kohtia, joihin voidaan puuttua, kuten markkinaoikeus on nyt puuttunut.”

Naukkarinen kuitenkin arvioi, että markkinaoikeus olisi voinut päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun.

”Vastaavantyyppisiä kilpailutuksia on tehty aiemminkin, eikä niitä ole katsottu ongelmallisiksi. Nyt tähän haluttiin puuttua. Hankintalaki on hyvin tarkka muodoista, eikä siellä saa olla minkäänlaisia seikkoja, jotka voidaan tulkita kilpailua rajoittaviksi.”

Naukkarinen kertoo, että kilpailutus tehdään uudelleen.

”Valitusreitti on niin pitkä. Nämä autot pitää saada. Korjaamme kilpailutusta markkinaoikeuden näkemysten mukaisesti.”

Ei vaikutusta ainakaan Pohjois-Karjalassa

Sansia Oy:n hankintarenkaaseen kuuluivat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä Savon, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kainuun ja Keski-Suomen pelastuslaitokset. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Esko Hätinen arvioi, että hankintojen tyssääminen ei hankaloita pelastuslaitoksen toimintaa. 

”Meille ei ollut hankinnan kautta tulossakaan ajoneuvoja, vaan meillä oli erilliskilpailutus. Tämän vuoden investointihankinnat pystytään toteuttamaan ihan normaalisti. Nyt ehditään tehdä uusi kilpailutus, joten meille tällä on hyvin vähäiset vaikutukset.”

Hätinen uskoo, että Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on mukana myös uudessa kilpailutuksessa. 

”Ei meillä ole mitään syytä jäädä hankintarenkaasta pois. Se on kuitenkin aika joustava tapa toteuttaa hankintoja.”

Hätinen ihmettelee markkinaoikeuden ratkaisua hieman. 

”Kyse on kuitenkin suomalaisten standardien mukaisesti valmistetuista autoista.”

Hän näkee, että pelastusajoneuvomarkkinoiden mahdollinen siirtyminen Eurooppaan hankaloittaisi suomalaisten pelastuslaitosten hankintojen suunnittelutyötä ja valmistusprosessien valvontaa.   

”Se saattaa myös vaarantaa kotimaisen autojen rakentamisen. On riski, että ulkomaalaiset valmistajat yrittävät vallata markkinat. Meillä on kuitenkin hyvät kokemukset kotimaisista valmistajista ja asiat ovat toimineet vallan mainiosti.”

Hätisen mukaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitos käyttää hankinnan ammattilaisia kilpailutusprosessissa, eikä panosta siihen itse kovin paljon. 

”Me kerromme, mitä tarvitsemme, ja ammattilaiset hoitavat kilpailutuksen. Tämä on ollut toimiva työnjako.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää