Onnettomuuksien ehkäisy 22.1.2018

Otkesin apuna on laaja reservi asiantuntijoita

Vuosi sitten Satakunnassa sattui kaksi isoa tehdaspaloa neljän päivän sisällä.

Vuosi sitten Satakunnassa sattui kaksi isoa tehdaspaloa neljän päivän sisällä.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) käyttää onnettomuustutkinnoissaan laajaa asiantuntijoiden reserviä.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo, että jokaisen onnettomuustyypin tutkinnassa ovat mukana juuri kyseisen alan asiantuntijat. Heitä Otkesilla on noin 130, joista pelastus- ja ensihoitoalan asiantuntijoita noin 10 henkilöä.

”Sattui mitä tahansa, meillä on tutkintaryhmässä sekä substanssin osaamista että tutkintaosaamista.”

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävä on nostaa yksittäisen onnettomuuden tutkintaselosteen suositukset yleiselle tasolle. Näin ne laajenevat koskemaan kaikkia kyseisen alan toimijoita. Jos suositukset kohdistettaisiin yksittäiseen toimijaan, muut voisivat katsoa olevansa niiden ulkopuolella.

Esimerkiksi tammi-helmikuussa 2017 sattuneiden Satakunnan teollisuuspalojen tutkinnan suositukset pyrittiin yleistämään.

”Emme lähde kohdistamaan onnettomuustutkintaselosteen suosituksia esimerkiksi yksittäiseen VPK:hon, vaan haemme järjestelmätason vastauksia”, Nurmi sanoo.

”Tutkinnan ydin ei ollut Satakunta, Pomarkku tai Huntsman, vaan suomalainen pelastustoimen järjestelmä ja teollisuuspalot, joihin suositukset kohdentuivat.”

Suositukset voivat vaikuttaa yleistyksien vuoksi itsestäänselvyyksiltä, mutta eivät ole niitä.

”Jos ne olisivat itsestäänselvyyksiä, miksi ihmeessä asioita ei ole hoidettu?” Nurmi kysyy.

Kaikki Otkesista Pelastustiedossa 1, joka ilmestyy keskiviikkona 7. helmikuuta!

Pelastustiedon jutut paloista: 

Pomarkun rajussa palossa apuna suurtehopumppu ja vaahtolava

Satakunnassa palaa taas tehdas – erittäin ongelmallinen sammuttaa

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Onnettomuustutkintakeskus

Lue lisää