Onnettomuuksien ehkäisy 14.5.2015

Turvakilvet parantavat motocrossareiden turvallisuutta

Vantaan motocrossradalta löytyvät ensimmäiset turvakilvet ja ohjeet.

Vantaan motocrossradalta löytyvät ensimmäiset turvakilvet ja ohjeet.

MX Safety –hankkeella halutaan parantaa turvallisuutta motocrossradoilla. Se tapahtuu muun muassa turvakilvillä, joilla viestitään radan käyttäjille turvallisesta ajamisesta. Turvallisuuskulttuurin parantaminen on saanut kipinän radoilla tapahtuneiden vakavien loukkaantumisen takia. Pelastustoimen kumppannuushanke on aktiivisesti mukana.

Turvallisuustyötä kehitetään yhteistyössä viranomaisten ja radan käyttäjien kanssa. Projektin yksi kantavia teemoja on saada ratojen käyttäjät mukaan parantamaan turvallisuuskulttuuria.

Riskien kasvaminen ja vakavien loukkaantumisten määrän kehitys pitää saada pysähtymään ja sen jälkeen uudenlaiset turvallisuutta tukevat ja parantavat käytännöt ja säännöt tulee saada käyttöön. Onnettomuuksien ja loukkaantumisten tutkintaa pitää kehittää ja ylläpitää, jotta turvallisuudenmyönteisen kehityksen seuranta on mahdollinen.

Motocrossradoille tarvitaan selkeät yhteiset käytännöt joihin kaikki sitoutuvat. Sitoutuminen tarkoittaa myös välittömästi vaaratilanteisiin puuttumista. Nopeatempoisessa lajissa kuten motocross välittömällä reagoimisella vaaratilanteissa ehkäistään mahdollisesti lisävahinkojen syntyminen.

Motocrossratojen turvallisuuden parantamisesta kerrotaan Pelastustiedossa 3/2015, joka ilmestyy 13. toukokuuta.

Teksti ja kuva: Teija Piirto

Lue lisää