Operatiivinen toiminta 3.2.2022

Sisäministeriö uudistaa toimintavalmiusohjeen: ”Asia vaatii perinpohjaisen selvityksen”

Nykyisin riskiluokassa I ensimmäisen yksikön pitäisi olla onnettomuuspaikalla kuuden minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen.

Nykyisin riskiluokassa I ensimmäisen yksikön pitäisi olla onnettomuuspaikalla kuuden minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen.

Suurennuslasin alle otetaan muun muassa toimintaympäristön muutokset ja toimintavalmiusajat.

Sisäministeriö aloittaa pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen uudistamisen tämän vuoden aikana. Pelkästään uusimisen vaatima selvitys- ja tutkimustyö vie vähintään kaksi vuotta, arvioi sisäministeriön Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikön johtaja Pasi Ryynänen.

”Jos lähdemme tekemään muutoksia, meillä täytyy oikeasti olla tutkittua tietoa asioiden perusteeksi”, Ryynänen sanoo.

Hankkeessa täytyy esimerkiksi selvittää, millaisia muutoksia pelastustoimen toimintaympäristössä on tapahtunut. Rakennusten palotekniikka, sammutusmenetelmät ja pelastustoimen kalusto kehittyvät koko ajan. Ryynäsen mukaan erilaiset onnettomuustyypit tulee myös huomioida selvityksessä nykyistä laajemmin.

Hankkeessa selvitettäneen myös, onko regressiomalli toimivin vaihtoehto toimintavalmiusohjeen pohjaksi. Nykyinen, vuodesta 2012 voimassa ollut toimintavalmiuden suunnitteluohje pohjautuu regressiomalliin, joka ennustaa rakennuspaloja eri alueittain. Ryynänen huomauttaa, että nopeaa apua tarvitaan muissakin onnettomuuksissa kuin rakennuspaloissa. 

Minimivaatimukset voivat myös kiristyä

Myös toimintavalmiusaikojen kriteerit otetaan suurennuslasin alle.

”Sammutustekniikat ja -menetelmät kehittyvät koko ajan. Minuuttivaatimuksia voi miettiä sitäkin kautta”, Ryynänen sanoo.

Hän huomauttaa, että tuleva selvitys voi johtaa siihenkin, että minuuttivaatimuksia kiristetään nykyisestä. 

”Julkinen keskusteluhan on pyörinyt sen ympärillä, että niitä pitäisi löyhentää.”

Ryynänen kertoo, että todennäköisesti sisäministeriö perustaa toimintavalmiusohjeen päivitykseen työryhmän, johon kutsutaan edustus muun muassa uusilta hyvinvointialueilta ja pelastuslaitoksilta. Hän ei vielä osaa arvioida, milloin tänä vuonna hanke tarkalleen alkaa.

”Asia vaatii joka tapauksessa perinpohjaisen selvityksen.” 

Lue lisää: Moni pelastuslaitos pitää toimintavalmiusaikaa liian tiukkana

Lue enemmän toimintavalmiusohjeesta ja -ajoista Pelastustiedosta 1, joka ilmestyy 16. helmikuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää