Paloturvallisuus 26.4.2021

Nuohouksen saatavuus, hinta ja laatu pysyneet ennallaan uudistuksen jälkeen

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa.

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa.

Nuohouspalvelut näyttäisivät toimivat pääsääntöisesti kuten ennenkin, arvioi nuohousuudistuksen seurantaryhmä. Omakotiliiton ja Kiinteistöliiton toteuttamien seurantakyselyiden mukaan nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Nuohouksen hinta on pysynyt aikaisemmalla tasolla ja kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä nuohoojiin ja nuohoustyön laatuun. 

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä ja siihen liittynyt hintasääntely loppuivat. Nuohousuudistuksen seurantaryhmä on koonnut vuosien 2019-2020 seurantahavaintonsa toimintakertomukseen. Säädösmuutosten todellisia vaikutuksia on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, koska nuohous toteutuu pääosin vuoden tai kolmen vuoden välein.

Nuohousuudistuksessa rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisellään. Myös nuohouksen määräväleistä säädetään entiseen tapaan. Rakennuksen omistaja ja haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä, sillä nuohousyrittäjät voivat nykyään tarjota palvelujaan vapaasti koko maassa.

Muutosten toimeenpano vielä osittain kesken

Pelastustoimen tilastojen mukaan tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvät tulipalot ovat vähentyneet samassa suhteessa muiden rakennusten tulipalojen kanssa. Kiinnostus nuohoojan koulutusta kohtaan on lisääntynyt pienen tauon jälkeen. 

Sisäministeriön pelastusosasto asetti alkuvuodesta 2019 nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on edistää ja seurata nuohousuudistuksen toimeenpanoa, tukea nuohoukseen liittyvää viestintää sekä kerätä ja arvioida tietoa nuohousuudistuksen toteutumisesta ja vaikutuksista. 

Säädösmuutosten toimeenpano on vielä osittain kesken, kun kiinteistöjen omistajat ja nuohousyrittäjät eivät ole täysin sopeutuneet uusiin toimintatapoihin. Sisäministeriö on jatkanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän toimikautta vuoden 2021 loppuun, jotta säädösmuutosten todellisista vaikutuksista saadaan kattavampi kuva.

Lue lisää: Nuohouksen saatavuus hieman parantunut – lakimuutoksen jälkeenkin palvelu pelaa entiseen malliin

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Nuohousalan keskusliitto

Lue lisää