Pelastustoiminta 22.2.2020

Sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitoksien yhteistyö sujuvaa ensihoidossa

Kuva: Teemu Heikkilä

Kuva: Teemu Heikkilä

Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirien ensihoidon yhteistyö alueen pelastuslaitoksien kanssa on toimivaa.

Yhteistyö A:sta Ö:hön on pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitos on osa SiunSotea ja näin on ollut vuodesta 2012 lähtien. Meillä on hyvä yhteistyö”, kertoo Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (SiunSote) ensihoidon palvelupäällikkö Petteri Hakkarainen.

”Kun meillä on nyt uudet tilat päivystykseen, niin ensihoidon kenttäjohtajakin toimii  päivystyksen tiloista käsin. Sitäkin kautta yhteistyö tiivistyy.”

Myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) puolella yhteispeli on tiivistä. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen sisältyvän ensivastetoiminnan.

”Yhteistyö ensivastetoiminnassa on tiivistä, mutta kehitettävää ja haasteitakin toki on. Kehityskohteena näkisin ensivastetoiminnan perus- ja täydennyskoulutusten kehittämisen”, kertoo Essoten ensihoitopäällikkö Marko Pylkkänen.

”Toisella puolella vaakakupissa on lähitulevaisuuden haaste vapaaehtoisen ensivastehenkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta.”

Pelastustieto-lehden numerossa 1/2020 yhteistyön toiminnan tilanne myös Vaasan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireistä. 

Teksti: Petri Vanhanen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää