Tutkimus ja viestintä 28.4.2017

Palomiehille oma Instagram-tili – Laitos pyytää joidenkin kuvien poistoa

Tämäkin kuva löytyy Helsinki Firefighters-tililtä.

Tämäkin kuva löytyy Helsinki Firefighters-tililtä.

Palomies Jarno Lehtoranta ja ylipalomies Jorma Korhonen Helsingistä perustivat puolitoista viikkoa sitten henkilökohtaisen Instagram-tilin nimeltä Helsinki Firefighters. Helsingin palomiesten päivittäisestä työstä kertova tili sai heti suuren suosion, ja sille on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 1570 seuraajaa.

Jarno Lehtoranta kertoo, että pelastuslaitoksen palomiehet haluavat kertoa siitä, millaista heidän työnsä oikeasti on. Hänen mukaansa tarkoitus on hyvä.

”Olemme intohimoisia palomiehiä ja rakastamme työtämme. Haluamme viedä ammattikuntaa helsinkiläisen palomiehen näkökulmasta eteenpäin”, hän sanoo.

Helsingin pelastuslaitoksella on jo Instagram-kuvapalvelussa oma, virallinen tili, Stadin brankkari, joka on kerännyt kahdessa vuodessa 600 seuraajaa.

Lehtoranta sanoo, että palomiesten nuorempi sukupolvi näkee sosiaalisen median käytön eri tavalla kuin talon virallinen viestintäyksikkö. Palomiehiä huolestuttaa, että muut pelastuslaitokset niin Suomessa kuin ulkomailla menevät somen käytössä Helsingin ohi. Siksi he perustivat epävirallisen tilin.

”Meitä kiinnostaa, miten ala kehittyy Suomessa ja ulkomailla, ja miten asioista viestitään. Miehistön kesken tuli puhe, että jäämme somessa jälkeen, vaikka muuten Helsinki on ollut aina etunenässä joka asiassa, ensihoidossa, pelastuksessa ynnä muussa.”

Lehtoranta painottaa, että palomiehet haluaisivat edistää someen liittyviä asioita yhteisymmärryksessä pelastuslaitoksen kanssa.

”Me emme ajatelleet loukkaavamme ketään.”

Virallinen ei puhuttele

Lehtorannan mukaan sivusta on tullut paljon positiivista palautetta.

”Sehän lähti ihan lapasesta, ja jengi on tykännyt todella paljon.”

Hän korostaa, että palomiesten työ olisi helppo kääntää hyväksi PR:ksi, jos vain osaamista löytyisi.

”Joka työvuoro pelastamme Helsingissä ihmisiä. Sitä ei osata käyttää hyödyksi. Vedotaan, ettei ole rahaa tai resursseja, mutta resurssi somessa on miehistö.”

Hänen mukaansa ongelma laitoksen virallisessa some-viestinnässä on jäykkyys ja vanhanaikaisuus.

Hän uskoo, että syy virallisen Instagram-tilin vähäiseen seuraajamäärään on se, ettei se puhuttele tarpeeksi.

”Pelätään liikaa, kun julkaistaan jotain virallisilla sivuilla. Yritetään miellyttää kaikkia ja tehdään se niin jäykästi, ettei se ehdi puhuttelemaan ketään.”

Lehtoranta näkeekin epävirallisen Instagram-tilin herättelynä laitoksen päättäjiä kohtaan.

”Kivoilla kuvilla saa ihmiset heräämään ja puhuteltua heitä silti ketään loukkaamatta. Missään nimessä emme halua rikkoa lainsäädäntöä.”

Lehtoranta muistuttaa, että some-viestinnästä voisi löytyä töitä myös monelle ikääntyvälle palomiehelle.

”Olemme pyytäneet kuvien poistamista”

Helsingin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Taisto Hakala korostaa, että kaupungin viestintäsääntöjenkin mukaan kaupungin työntekijöillä on oikeus kertoa julkisuudessa omasta työstään, kunhan kerrottavat asiat eivät ole salassa pidettäviä.

”Se on hyvä ja suositeltava asia. Pelastuslaitos kannustaa henkilöstöään mukaan tekemään laitoksen viestintää ja viestimään omissa sosiaalisen median kanavissa.”

Hakala kuitenkin korostaa, että pelastuslaitoksen henkilöstön työhön liittyy salassa pidettäviä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon myös henkilökohtaisessa viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa.

”Heidän täytyy ottaa huomioon lainsäädäntö ja olla tarkkana siinä, ettei lakia rikota.”

Hakala muistuttaa, että pelastuslaitoksen henkilöstö on työssään paljon tekemisissä esimerkiksi tieto- ja yksityisyydensuojaan kuuluvien asioiden ja tilanteiden kanssa.

”Jos jotkut perustavat tilin perehtymättä lainsäädäntöön ja ohjeisiin, on suuri riski, että he aiheuttavat haittaa ja vahinkoa suojan piirissä oleville, turvallisuuden hallinnalle, pelastuslaitokselle sekä itselleen.”

”Pelastuslaitos kouluttaa ja ohjeistaa tarkkaan tieto- ja yksityisyydensuojasta sekä some-käytännöistä. Tuemme ja kannustamme toimintaa niin kauan, kuin se on lainmukaista, ei vahingoita ketään ja vahvistaa turvallisuutta.”

Onko Helsinki Firefighters-tili lainmukainen ja vahvistaa turvallisuutta?

”Tyyli on ehkä vähän sterotypinen ja palomiesromanttinen. Se ei niinkään sisällä turvallisuusviestintää kuin kuvastoa palomiestyöstä. Osa kuvastosta ei  täytä lainsäädännön ja ohjeiden asettamia vaatimuksia, ja olemme pyytäneet näiden kuvien poistamista. Pelastuslaitoksen kuvia ei voi julkaista ilman lupaa, eikä tietenkään mitään, mikä rikkoo lainsäädäntöä tai ohjeistoa. Pelastuslaitoksen työntekijä ei myöskään voi virkatehtävissä kuvata omaan käyttöönsä kuvastoa.”

Koko laitos mukaan

Suomen Palomiesliiton edunvalvoja, lakimies Pasi Jaakkola ei ole tutustunut nimenomaiseen tapaukseen, mutta näkee yleisesti, että työnantaja voi kieltää tiettyjen kuvien julkaisun. Miksi, sitä hänen on vaikeampi ymmärtää.

”Käsittääkseni työnantaja voi kieltää omaisuutensa, kuten kalustonsa kuvaamisen varsinkin, jos toiminta liittyy työasioihin. En kuitenkaan ymmärrä työnantajaakaan. Miksi ehdoin tahdoin pitäisi lähteä kieltämään kuvien käyttö?”

”Ei siellä mitään liikesalaisuuksiakaan näytetä. Onhan televisiossakin kaikennäköisiä pelastajasarjoja. Ihmettelen työnantajan kriittistä suhtautumista.”

Jaakkolan mukaan tilanteen voisi ratkaista keskustelemalla ja yhteisesti sopimalla.

”Jos siellä ei julkaista yksityisyydensuojan piiriin kuuluvaa materiaalia tai panetella työnantajaa, ihmettelen työnantajan asennetta.”

Satakunnan pelastuslaitoksen Instagram-tilillä on noin 1900 seuraajaa. Tiliä päivittää oman työnsä ohessa kaksi laitoksen työntekijää, tunnukset tilille on muutamalla. Päivittäjät tuntevat yleiset tietosuojakäytännöt, jotka pitää huomioida kuvien julkaisemisessa.

Laitoksen some-tiimin jäsen, vs. paloesimies Mikko Puolitaival kertoo, että päivittäjät kysyvät usein kuvia jo etukäteen alueen tapahtumista ja harjoituksista, jolloin julkaisuprosessi on sujuva.

Puolitaipaleen mielestä näyttävissä, palomiestyön sankarillisuutta korostavissa kuvissa ei ole mitään vikaa, kunhan samaan pakettiin saataisiin myös turvallisuusviestintää.

”Mekin pyrimme julkaisemaan näyttäviä kuvia, mutta niiden mukana avaamme sitä, mistä on kysymys ja esittelemme arkipäivän tapahtumia sekä tilanteita.”

Satakunnan some-tiimi keskustelee epäselvissä tapauksissa yhdessä siitä, voiko tietyn kuvan julkaista. Puolitaival uskoo, että palomiehillä on yksinäänkin kapasiteettia arvioida kuvien tietosuojaa, mutta toivoisi, että koko laitos voisi olla mukana somen tuottamisessa.

”Yhtenäinen linja on koulutuksesta kiinni.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Helsinki Firefighters-tili

Lue lisää