Tutkimus ja viestintä 17.4.2015

Pelastusopistolle yhteistyöstä leveämmät hartiat

Poliisiammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto harjoittelivat yhdessä opiston harjoitusalueella vuonna 2008.

Poliisiammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto harjoittelivat yhdessä opiston harjoitusalueella vuonna 2008.

Viisi suomalaista turvallisuustoimijaa aloittaa yhteistyön, mutta toistaiseksi on auki, mikä Pelastusopiston rooli toiminnassa on.

Kriisinhallintakeskus, Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus kirjoittivat yhteistyösopimuksen keskiviikkona 15. huhtikuuta Vantaalla Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Tarkoitus on tehdä yhteistyötä esimerkiksi opettajavaihdon, tutkimusten ja hankkeiden suhteen.

Pelastusopiston koulutusjohtaja Pekka Rantala painottaa, että kysymys on vasta sopimuksesta.

”Sitähän ei kukaan tiedä vielä, mitä se tarkoittaa. Olennaista on vapaaehtoisuus. Ei sitouduta mihinkään tiettyyn toimintaan, vaan ollaan mukana vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhteistyöverkostossa.”

Rantalan mukaan yhteistyö voi liittyä esimerkiksi koulutustoimintaan kuten verkko- ja simulaatio-opetukseen tai opettajien koulutukseen.

”Nyt lähdetään selvittämään tarkemmin, minkälaisia siivuja appelsiinista löytyy.”

Pelastusopistolle yhteistyö tuo monia etuja.

”Hankerahoituksessa tästä voi olla hyötyä, kun on leveämmät hartiat. Opetuksen puolella voi olla, että jokin organisaatioista on tietyn opetusmenetelmän suhteen hyvin pitkällä, jolloin mekin voisimme hyödyntää sitä”, Rantala sanoo.

Asiaa sivuaa Työterveyslaitoksen emerituspääjohtaja Jorma Rantasen viimevuotinen selvitys pelastus- ja turvallisuusalan tutkimuksen tulevaisuudesta. Hän esitti muun muassa sisäministeriön alaisen pelastustoimen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamista. Huonon taloudellisen tilanteen takia esitys ei kuitenkaan tule toteutumaan ainakaan lähitulevaisuudessa.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Esa Aalto 

Lue lisää