Tutkimus ja viestintä 26.10.2018

Tuore kenttäkäsikirja yhdenmukaistaa palontutkintaa

Tutkijan oma kiinnostus ja ammattitaito määrittävät sen, miten palontutkinta tehdään.

Tutkijan oma kiinnostus ja ammattitaito määrittävät sen, miten palontutkinta tehdään.

Palontutkinnan käsikirjan tavoite on kehittää ja yhdenmukaistaa kohteessa tehtävää paikkatutkintaa ja varmistaa, että tutkinta tehdään kokonaisvaltaisesti tutkijasta riippumatta.

Palontutkinta on vahvasti henkilösidonnaista – valtakunnalliset, yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttuvat. Linnea Kytömäen opinnäytetyön tulosten mukaan eri pelastuslaitosten palontutkinnan toimintamallit eroavat toisistaan.

Kytömäen tekemässä turvallisuusjohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä syntyi palontutkinnan kenttäkäsikirja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Opinnäytetyössä selvisi, että tutkijan oma kiinnostus ja ammattitaito määrittävät sen, miten tutkinta tehdään. Palontutkinnan prosessi ei etene järjestelmällisesti. Tutkinnassa kokonaisuuden ja olosuhteiden arviointi sekä muun ympäristön dokumentointi ovat puutteellisia. Myöskään haastattelutilanne ei ole koordinoitua. Pelastuslaitoksille ei ole muodostunut toimintamallia kirjallisen riskienarvioinnin laatimisesta ennen tutkinnan aloittamista.

Opinnäytetyön tulosten perusteella tutkinta on tehtävä suunnitellusti, systemaattisesti, turvallisesti ja rauhallisesti. Sille on oltava tarve, tavoite ja riittävästi aikaa. Ennen tutkintaa on arvioitava, mitä lisäarvoa palontutkinta tuo esimerkiksi turvallisuuden parantamiseksi tai vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Lue opinnäytetyö Theseus-tietokannassa.

PDF-versio käsikirjasta julkaistaan syksyn aikana ja se on vapaasti hyödynnettävissä pelastuslaitosten käyttöön. Käsikirjan julkaisusta tiedotetaan myöhemmin pelastuslaitosten palontutkinnan yhteyshenkilöitä. Käsikirjasta otetaan mielellään vastaan palautetta, jonka pohjalta käsikirjaa voidaan jatkossa kehittää. Palautteen ja tiedustelut käsikirjaan liittyen voi lähettää sähköpostitse Linnea Kytömäelle osoitteeseen linnea.kytomaki@gmail.com.

Lue koko artikkeli opinnäytetyöstä Pelastustiedosta 7, joka ilmestyi 10. lokakuuta.

Lue myös: Itä-Uusimaa tähtää ammattimaisempaan palontutkintaan

Teksti: Linnea Kytömäki

Palotarkastaja, tradenomi (ylempi AMK)

Tkt Soili Martikainen

Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu  

Kuva: Pasi Paloluoma

Lue lisää