Työhyvinvointi 15.9.2021

Pelastusjohtajat lupaavat sitoutua häirinnän ennaltaehkäisyyn pelastuslaitoksilla

Kahdelle hyvinvointialueelle valitaan vielä pelastusjohtajaa.

Kahdelle hyvinvointialueelle valitaan vielä pelastusjohtajaa.

Pelastuslaitoksilla on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaista häirintää ja syrjintää kohtaan, totesivat pelastusjohtajat pelastuslaitosten kumppanuusverkoston syyskuun kokouksessa.

Kokoustiedotteessa kerrotaan pelastusjohtajien sitoutuvan siihen, että häirinnän ennaltaehkäisyä edistetään pelastuslaitoksilla systemaattisin keinoin, kuten esimerkiksi yhtenäisin ohjein, lisäämällä koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta käytössä olevista ilmoitusmenettelyistä.

Pelastusjohtajat toteavat, että konkreettisena ennaltaehkäisevän työn toimenpiteenä pelastuslaitokset varmistavat, että toimintaohjeet häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn ovat ajan tasalla sekä esimiesten tiedossa ja kattavasti koko henkilöstön saatavilla mukaan lukien sopimuspalokunnat.

Pelastusjohtajat muistuttavat, että työnantajilla on velvollisuus huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä velvollisuus puuttua aktiivisesti epäkohtiin, ja toisaalta jokaisella alalla työskentelevällä on velvollisuus ilmoittaa kohtaamastaan häirinnästä tai syrjinnästä.

Nollatoleranssi on ensimmäinen askel

Pelastusalan häirintäkokemuksista kertoavan @emergencyservicestoo-tilin ylläpito sanoo, että on ehdottomasti hyvä asia, että nollatoleranssi ilmaistaan julkisesti. 

”Nollatoleranssin ilmaiseminen on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Ohjeet ja toimintatavat eivät selvästikään ole toimineet, joten nyt tarvitaan useita konkreettisia toimia. Häirintää kokeneet toivovat ennen kaikkea muutosta nykytilanteeseen ja sitä, ettei enää hiljaisesti hyväksytä häirintää aiheuttavaa käytöstä.”

Emergencyservicestoo-tili on kasvanut viime viikkoina reippaasti. Elokuun lopulla perustetulle tilille on tullut syyskuun puoliväliin mennessä 100 julkaisua ja 1628 seuraajaa.

Lue lisää Pelastustiedosta 7, joka ilmestyy 29. syyskuuta!

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää