Työturvallisuus 18.2.2021

Kysely: onnettomuuspaikoilla kuvaaminen haittaa pelastushenkilöstön työtä

Onnettomuutta kuvaavat vaarantavat itsensä ja muut.

Onnettomuutta kuvaavat vaarantavat itsensä ja muut.

Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen häiritsee pelastustöiden tekemistä, vaarantaa uhrien yksityisyydensuojan ja uhkaa pelastustyöntekijöiden turvallisuutta. Näin pelastustyöntekijät kokevat Suomessa sen, että siviilit kuvaavat onnettomuuspaikkaa ja pelastustoimia.

Pelastusalan päällystötutkintoa suorittava Oona Englund kartoitti opinnäytetyöhönsä vakituisen pelastushenkilöstön, sopimushenkilöstön ja ensihoidon kokemuksia onnettomuuspaikoilla kuvaamisesta. Hänen kyselyynsä vastasi 505 alan toimijaa Suomen pelastusalueilta.

”Minulla on ollut näkemys, että kuvaaminen haittaa pelastustöiden tekemistä, mutta halusin omien näkemyksieni varmistukseksi tehdä aiheesta lopputyön”, Englund kertoo.

Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että siviilien tai toimittajien kuvaaminen häiritsee pelastustöiden tekemistä. Lähes 95 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kuvaamista ja kuvamateriaalin levittämistä onnettomuuspaikoilta pitäisi pystyä rajoittamaan.

”Etenkin liikenneonnettomuuspaikoilla pelastushenkilöstö on huolissaan, että auttajille käy jotakin, kun ohikulkijat kiinnittävät enemmän huomiota kuvaamisen kuin ajamiseen.”

Onnettomuutta kuvaavat vaarantavat itsensä ja muut. Lisäksi netissä leviävien kuvien myötä omaiset voivat saada väärää tietoa onnettomuudesta. Kyselyssä esille nousi myös huoli resursseista. Jos onnettomuuspaikalla täytyy ensimmäiseksi ruveta peittämään rekisterikilpiä ja asentamaan sermiä, kuluva aika on pois pelastustöistä.

Asennemuutos on kaiken alku

Kuvaamisen rajoittamiseksi ei voida nykylain puitteissa tehdä paljoa. Kuvaajaa voidaan pyytää poistumaan ja uhria voidaan yrittää suojella. 

”Pyyntöjä voi aina osoittaa, mutta mihinkään konkreettiseen emme voi ryhtyä, koska meillä ei ole lakia, joka antaisi oikeuden kieltää kuvaamisen.”

Englundin tekemää kyselyä on käytetty pohjana kansalaisaloitteeseen, jotta lailla voitaisiin rajoittaa onnettomuuspaikoilla kuvaamista ja kuvamateriaalin levittämistä.

”Kysely antaa ymmärtää, että kuvaaminen häiritsee pelastustöitä selvästi. Jos kansalaisaloite kerää tarvittavat 50 000 nimeä, niin myös siviilien mielestä asia on niin.”

Englund huomauttaa, että isot laivat kääntyvät hitaasti. 

”Mikään ratkaisu ei ole taikatemppu. Ihmisten asenteiden täytyy muuttua. Jos olisi asenne, että toisen hätää ei kuvata, niin emme tarvitsisi lakialoitetta tai puhetta siitä.” 

Englundin opinnäytetyö valmistuu ensi syksynä.

Lisää aiheesta: Liikenneonnettomuuden kuvaaminen huolestuttaa pelastusalalla

Allekirjoita kansalaisaloite täällä. 

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Petri Vanhanen

Lue lisää