Varautuminen 6.10.2017

Sisäisen turvallisuuden strategia: varautuminen pelastustoimelle

Varautuminen on laaja käsite.

Varautuminen on laaja käsite.

Johtava rooli varautumisessa on pelastustoimen kannalta tärkeintä sisäisen turvallisuuden strategiassa. Strategia hyväksyttiin valtioneuvostossa torstaina 5. lokakuuta.

Strategian ohjausryhmässä mukana ollut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin toimitusjohtaja Marko Hasari sanoo, että varautuminen on laaja käsite, jonka pitäisi kokonaisuudessaan olla yksinomaan pelastustoimen vastuulla.

”Eihän se ole varautumista vain ja ainoastaan isoon sotilaalliseen kriisiin, johon puolustusvoimat varautuvat, vaan alkaen kaikenlaisista poikkeus- ja häiriötilanteista. Unohtamatta kansalaisten omatoimista varautumista. Se on pelastustoimen asia, ei se kuulu poliisille tai Rajavartiolaitokselle, puhumattakaan puolustushallinnosta.”

Suomen Palomiesliitto SPAL kiinnittää huomiota strategiassa vähäisiin resursseihin.

Rahaa pelastustoimelle

”Palomiesliiton mielestä on hälyttävää, että sisäisen turvallisuuden viranomaisten edellytetään ylläpitävän toiminnan korkeaa tasoa ja samalla uudistumaan sekä vastaamaan myös uusista tehtävistä”, liiton kannanotossa sanotaan.

”Nykyisellä rahalla ei voida saada aikaan uutta, jos turvallisuustaso halutaan säilyttää”, liiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.

Hasari on samaa mieltä.

”Annoimme asiantuntijalausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle. Siinä todettiin, että kun kerran puolustushallinnolle perusteltiin 27 miljoonan euron lisämäärärahaa pelkästään Suomen turvallisuusympäristön muuttumisella ja varautumisella, niin ihan samoilla argumenteilla rahaa ja resursseja pitäisi tulla myös pelastustoimelle.”

SPAL kritisoi sitä, että strategiassa näy mitenkään pelastustoimen rooli sisäisen turvallisuuden tekijänä. Alueellisille pelastuslaitoksille ei nimetä ainuttakaan tavoitetta tai tehtävää.

Hasari kehottaa lukemaan pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden strategiaa yhdessä.

”Pelastustoimen strategia tukee sisäisen turvallisuuden strategiaa, ja sieltä löytyy tehtäviä roppakaupalla. Ei pidä lukea vain yhtä asiakirjaa, vaan katsoa koko paketti.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää