omavalvonta 19.11.2014

» Vastuuta omasta toiminnasta

Taas tuli todistettua, että luonto pitää pientä ihmistä pilkkanaan. Luonto meni ja teki talven, vaikka elettiin vasta marraskuun alkua. Jotain rajaa! Talven yllättämät suomalaiset liukastelivat maanteillä niin, että pelastuslaitosten apua tarvittiin vuorokauden aikana liki 150 kertaa. Päälle voidaan lisätä vielä omat haavansa nuolleet ja naapurin traktorin avulla ojasta nousseet.

Ja mitä tekivät viranomaiset?

Niinpä. Vain muutamien viikkojen muistutusta eri tahoilta ajokelien heikkenemisestä, talvirenkaiden vaihtamisen tarpeellisuudesta jne. Varmasti on myös tullut toistettua sitä, että myös huonossa ajokelissä on hyvä pitää turvaväli. Vaan osalta taisi mennä ohi. Onneksi lumet sulivat, niin saadaan jännityksellä odottaa uutta yllätystä. ;)

Onnettomuuksia ja vahinkoja tapahtuu, mutta jotenkin uutisointi talven yllättämistä autoilijoista ei enää säväytä – ei etenkään marraskuussa.

lähde: Iltalehti

lähde: Iltalehti

Blogin otsikko peräänkuuluttaa vastuuta omasta toiminnasta. Syksyn aikana on julkisuudessa puhuttu paljon sääntelyn keventämisestä, holhoamisesta ja normitalkoista. On korostettu yksilön omaa vastuuta ja harkintakykyä. Kannatan lämpimästi ajatusta normitalkoista, vaikka hieman epäilen valmiuttamme ottaa vastuuta omasta toiminnasta – siis ihan oikeasti. Pelastuslaitoksellakin on  lukuisia lakiin perustuvia valvontatehtäviä ja pelastuslaki ohjaa kansalaisten toimintaa eri yhteyksissä. Näistä palotarkastukset ja savuhormien nuohous näkyvät varmasti suurelle yleisölle eniten.

Palotarkastuksia tullaan varmasti tekemään jatkossakin, mutta palotarkastusten sisällössä on tapahtunut muutosta jo muutamien vuosien ajan. Muutos on korostanut juuri kohteen omaa vastuuta turvallisuudesta. Jos aiemmin palotarkastaja tarkasti kohteen turvallisuutta kiertämällä tilat, niin nykypäivänä painopiste on enemmän ihmisten toiminnassa ja siinä, miten kohteessa on tunnistettu riskejä ja miten niihin on varauduttu. Yrityksissä tehdäänkin sisäisiä palotarkastuksia, turvallisuuskävelyitä, omavalvontaa tai mitä nimeä kukakin haluaa toiminnasta käyttää. Yrityspuolella onkin alettu oivaltaa, että turvallisuudesta huolehtiminen on osa bisnestä ja siksi siihen kannattaa panostaa – toki yritysten välillä on eroja, mutta suunta on oikea.

Omavalvonta on otettu keinovalikoimaan myös asuinrakennusten palotarkastusten yhteydessä. Satakunnassa on ollut muutamia alueita, joiden asukkaat ovat saaneet pelastuslaitokselta omavalvontalomakkeen ja turvallisuusoppaan. Ajatuksena on, että asukas tutustuu turvallisuusoppaan sisältöön ja suorittaa sen pohjalta kotinsa palotarkastuksen. Täytetty tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle, jossa tarkastuslomake käydään läpi.  Tarvittaessa kohteeseen tehdään ”oikea” palotarkastus, mikäli omavalvonnassa on havaittu sellaisia puutteita, että tarkastus on tarpeen suorittaa. Saadut kokemukset ovat rohkaisevia – ihmisillä on halu pitää huolta kotinsa turvallisuudesta. Hyvä niin. Tulevina vuosina asuinrakennusten omavalvonta laajenee koko Satakuntaan täydentäen varsinaisia palotarkastuksia. Vaikka omavalvonnan taustalla on osaltaan resurssien tehokkaampi käyttö, niin kyllä idealistisena tavoitteena on lisätä meidän jokaisen omaa vastuuta omasta turvallisuudesta.

paloturopas

Tutustu tarkemmin asuinrakennuksen omavalvontaan: http://www.satapelastus.fi/omavalvonta_19.html

Savuhormien nuohous on myös ollut lakisääteistä jo vuosikymmeniä, eikä nuohouksen tarpeellisuudesta juurikaan soraääniä kuulu. Vastuu nuohouksesta on kiinteistön omistajalla/haltijalla, jonka tulee tarvittaessa tilata nuohooja paikalle. Satakunnassa nuohooja tulee  ovelle pääsääntöisesti ilman eri tilausta vuosikierron mukaisesti helpottaen näin omaa muistamista. Omatoiminen nuohous ei lain kirjainta täytä, eikä asukkaalla yleensä ole myöskään työhön tarvittavaa osaamista ja kalustoa.  Näin lämmityskauden alkaessa onkin hyvä varmistaa, milloin viimeksi on hormit nuohottu. Osassa maata on nuohous vapautettu kilpailulle ja on mielenkiintoista nähdä mitä siellä tapahtuu nuohousmäärille, kun nuohooja ei välttämättä käy lainkaan ilman eri tilausta.

Lopuksi. Nyt kun Johannan blogin jälkeen on saatu kodin ensiapuvalmius kuntoon, niin miksei sitten kävisi läpi koko taloa. Eipä tarvitse sitten joulusiivouksen keskellä etsiä pariston loppumisesta ilmoittavaa palovaroitinta. Lisää turvallisuustietoa voi hakea vaikkapa lauantaina 22.11. Päivä paloasemalla -tapahtumasta. Etsi lähin paloasema, jossa tapahtuu täältä ja suuntaa itsesi sinne.

Let’s be careful out there!

Ekku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Lue lisää