Arkistojuttu

Satamien haastava palontorjunta 7/1964

Viime aikoina on satamissa sattunut useita tulipaloja, mistä luonnollisesti herää kysymys: ”Onko satamien palontorjuntaan kiinnitetty riittävästi huomiota?” Tällöin on tietenkin syytä syventyä sataman sisäiseen rakenteeseen, laitteiden sijoitukseen, järjestelyyn ja käyttöön. On erittäin tärkeätä, että jo sataman suunnittelussa otetaan huomioon ehkäisevä palontorjunta. Rakennussäännöissä on monista paloturvallisuutta koskevista seikoista yksityiskohtaisia ja tarkkoja määräyksiä ja ohjeita. On kuitenkin myös paljon sellaisia asioita, jotka jäävät suunnittelijan harkittaviksi.

Eräs palontorjunnan kannalta tärkeä näkökohta satamalaitteiden sijoituksessa
on riittävä väljyys ja hyvät kulkutiet kaikkialle. Paitsi pysyviä laitteita, tämä koskee myöskin tavaran varastoinnin järjestämistä varastoalueille. Kunkin korttelin ja rakennuksen ympäri olisi päästävä ajamaan. Vedenottopaikkoja tarvitaan tiheään. Tulenarkojen aineiden käsittely ja var:astointi taas on järjestettävä niille varatuille alueille.

Lataa PDF ja lue mittava selostus Suomen satamista Palontorjunta-lehdestä 7/1964.

 

Lue lisää