Kaupallinen yhteistyö 26.9.2023

Hygio auttaa hillitsemään palomiesten työperäistä syöpäriskiä

Hygio on osa Sipoon uuden pelastusaseman varustusta. Kuvassa vasemmalla Peter Rantanen ja oikealla Esa Isojärvi.

Hygio on osa Sipoon uuden pelastusaseman varustusta. Kuvassa vasemmalla Peter Rantanen ja oikealla Esa Isojärvi.

Hygio-desinfiointikaappi on tutkitusti tehokas ja edullinen tapa pitää huolta palomiesten työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Palomiehen työ on tutkimuksin todettu yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista. Työntekijät altistuvat tehtävissään useille epäpuhtauksille, kuten PAH-yhdisteille asbestikuiduille ja mikrobiologisille epäpuhtauksille. Tyypillisiä altistumistilanteita sammutustehtävissä ovat savusukelluksen ohella yleisesti tilannepaikalla toimiminen, jälkiraivaus, paluumatkalla likaisissa vaatteissa matkustaminen sekä paloasemalla varusteiden jälkihuolto.

Koska ihon kautta tapahtuva altistus on merkittävä osa PAH-yhdisteisiin liittyvästä kokonaisaltistuksesta, sammutusvarusteet tulisi puhdistaa huolellisesti ja tehokkaasti välittömästi käytön jälkeen. Paloasemia varten on tehty Puhdas paloasema -ohjeistus, jonka noudattamiseksi huoltokonsepteihin tarvitaan uusia työkaluja. Vesipesuun perustuvat puhdistusmenetelmät eivät ole riittävän tehokkaita, eikä niitä edes voi käyttää kaikkien erikoislaitteiden puhdistuksessa.

Kattava tutkimus taustalla

Työterveyslaitoksen ja Pelastusopiston tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten puhdistusmenetelmien vaikutusta terveyteen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyen. Tutkimuksessa tehtiin sekä käytännön kokeita että asiantuntija-arvioita ja kerättiin käyttäjäpalautteita.

Tutkimuksen tavoitteena oli vähentää palomiesten altistusta tutkimalla nykyisten ja uusien puhdistusmenetelmien sekä niiden yhdistelmien tehokkuutta ja löytää kustannustehokkaita puhdistusmenetelmiä täydentämään ja korvaamaan nykyisiä menetelmiä. Lisäksi tutkittiin eri käsittelyjen mahdollisia terveyshyötyjä ja riskejä sekä sitä, miten erilaisia laitteita ja materiaaleja voi puhdistaa tehokkaasti ja miten toistuva puhdistus vaikuttaa varusteiden käyttöikään. Tutkimushaastatteluihin osallistui Suomen 23 pelastuslaitoksesta 19, joten vastausprosentti oli hyvä.

Hygio poistaa jopa 80 prosenttia PAH-yhdisteistä

Tutkimuksessa todettiin, että Hygio-kaappi on tehokas ja turvallinen tapa poistaa palovaatteista ja -varusteista suurin osa haitallisista yhdisteistä. Tutkimuksen mukaan Hygiossa tehtävä otsonointi puhdistaa noin 80 prosenttia vaatteisiin jääneistä vaarallisista PAH-yhdisteistä.

Jotta PAH-yhdisteet saadaan poistettua mahdollisimman tehokkaasti, on tärkeää, että palotakit pestään mahdollisimman pian käytön jälkeen. Kun takki on vesipesty ja siitä on puhdistettu näkyvä lika, se on valmis hygioitavaksi.

Hygio on käytännössä toimivaksi todettu

Hygio osoittautui tutkimuksessa tehokkaaksi, edulliseksi, turvalliseksi ja helppokäyttöiseksi puhdistusmenetelmäksi. Se on helposti hankittavissa jokaiselle palo- ja pelastuslaitokselle, ja ohjelmat ovat kilpaileviin puhdistusmenetelmiin nähden nopeita ja helppoja käyttää, sillä vaatteiden ja varusteiden puhdistus voidaan vesipesun jälkeen tehdä nopeasti omalla asemalla, ja puhdistuksesta voi jokainen palomies huolehtia itse niin usein kuin haluaa. Lisäksi uudessa Hygio a40 Medi UVC -kaapissa on mahdollisuus desinfioida myös elektronisia laitteita.

Kuvassa Hygion otsonointikaappi paloasemalla. Oikealla näkyy ambulanssin peräosa.
Ensihoidon ja pelastusalan työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä helppokäyttöisiin ja tehokkaisiin Hygio-kaappeihin.

Monella pelastuslaitoksella on käytössään Hygio-otsonointikaappeja ja käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Pelastuslaitokset ovat antaneet Hygiosta hyvää palautetta ja kokevat, että se on panostus työntekijöiden hyvinvointiin. Tehokkuutensa ja helppokäyttöisyytensä ohella Hygio on hyötysuhteeltaan edullinen satsaus palomiesten työturvallisuuteen, -hyvinvointiin ja -viihtyvyyteen. Kaapin käyttökustannukset ovat matalat ja se on helppo sijoittaa pieneenkin tilaan, koska se vaatii toimiakseen vain normaalin sähköpistokkeen.

Tyytyväisiä käyttäjiä sekä pelastuksessa että ensihoidossa

Pelastuksen ja ensihoidon alalla korkea puhdistus- ja hygieniataso on ensiarvoisen tärkeää.

”Meillä ensihoidossa on kattavat infektioiden torjuntaohjeet, jotka pitävät sisällään myös varusteiden ja laitteiden puhdistuksen. Sen lisäksi pelastuspuolella on vielä omat ohjeet varustehuoltoon sekä Puhdas paloasema -toimintamalli”, kertoo Hygienia-vastuualueen ensihoitaja Sonja Marin-Summanen Itä-Uudenmaan Pelastuslaitokselta.

Heillä henkilöstön työturvallisuus on hyvin tärkeää ja siksi he haluavat turvata parhaan mahdollisen tavan toimia. Tärkeä osa työturvallisuutta on infektioiden torjunta sekä varusteiden oikeaoppinen puhdistaminen.

”Meillä on ollut Porvoon pelastusasemalla käytössä Hygion otsonointikaappi. Henkilöstö on kokenut sen käytön helpoksi. Olemme saaneet sillä nopeasti ja kätevästi desinfioitua ja raikastettua monenlaisia välineitä ja varusteita. Nyt Sipoon uudelle pelastusasemalle hankittiin myös Hygion A40 Medi -otsonointikaappi. Se on siellä sijoitettu desihalliin, jossa sitä on helppo käyttää niin ensihoidon kuin pelastuksenkin varustehuollossa”, kertoo Marin-Summanen.

Lisätiedot:
Pille Männik, +358 44 7928 400, mannik.pille@hygio.fi
Jenna Metsänperä, +358 40 8473 298, jenna.metsanpera@hygio.fi

Lue lisää