Järjestöt 16.11.2021

SPAL kehottaa aktiivisuuteen: aluevaalit ovat myös pelastustoimen vaalit

SPAL varautuu työtaistelutoimiin ja odottaa neuvottelyhteyttä työnantajan kanssa.

SPAL varautuu työtaistelutoimiin ja odottaa neuvottelyhteyttä työnantajan kanssa.

Hyvinvointialueet vastaavat yhteiskunnallisesti erittäin merkittävistä ja suomalaisten laajasti arvostamista toimialoista, pelastustoimesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL kehottaa pelastusalan henkilöstöä asettumaan ehdolle aluevaaleissa.

”Aluevaltuustoissa päätetään pelastustoimen ja ensihoidon resursseista ja palvelujen järjestämisestä. Alalla työskentelevillä ja alaa tuntevilla henkilöillä on vahvat edellytykset toimia merkittävässä luottamustehtävässä”, järjestön johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista sanoo.

Toimintaedellytykset turvattava

SPALin aluevaalitavoitteita ovat riittävän rahoituksen turvaaminen pelastustoimelle ja osaavan ammattihenkilöstön määrän varmistaminen.

”Alueellisten pelastuslaitosten ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava hyvinvointialueilla. Pelastustoimessa tunnistettu noin 81 miljoonan euron rahoitusvaje on paikattava. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä. Hädän hetkellä nopea apu on elintärkeää autettaville”, Nikula painottaa.

Alan vetovoimaa parannettava

Alan vetovoimaa on parannettava, sillä useilla alueilla on tunnistettu pelastajapula. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 2 500 pelastusalan ammattilaista lisää.

”Työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava. Operatiivisen henkilöstön palkkauksen epäkohdat on korjattava. Lisäksi on varmistettava, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työolosuhteisiin. Pelastusammattilaisten turvallisuudesta ei saa tinkiä”, Nikula edellyttää.

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus koskettaa noin 5000 SPALin jäsentä, jotka työskentelevät kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä.

Lähde ja kuva: SPAL

Lue lisää