Pelastuslaitokset 4.10.2016

Alijäämäbudjetti pakotti Satakunnan lomautuksiin – ”Henkilöstöllä selkä katki”

Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat teollisuuspaloa Porin Mäntyluodossa toukokuussa 2016.

Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat teollisuuspaloa Porin Mäntyluodossa toukokuussa 2016.

Lomautukset ja talkoovapaat kuormittavat Satakunnan pelastuslaitoksen työntekijöitä. Laitos aloitti järjestelyt 1. lokakuuta. Pelastuslaitoksen budjetti on yli miljoona euroa miinuksella, ja järjestelyistä toivotaan säästöjä.

Toimenpiteet koskevat noin sataa henkilöä pelastuslaitoksella. He voivat valita kolmen viikon lomautuksen tai 13 päivän palkattoman virka- tai työvapaan. Järjestely kestää vuodenvaihteeseen saakka.

Järjestelystä on vapautettu ympärivuorokautista vuorotyötä tekevät henkilöstö, eli operatiivisessa toiminnassa olevat palomiehet, ylipalomiehet, paloesimiehet ja ensihoitajat. Se koskee esimerkiksi päivystäviä palomestareita, palotarkastajia ja päiväpaloesimiehiä.

Operatiivinen päivystystyö pyörii siis normaalisti.

”Operatiivinen toiminta hoidetaan tilapäisjärjestelyillä, mutta se on sitten pois muualta, kuten valvonnasta ja onnettomuuksien ehkäisystä”, sanoo palotarkastaja Tuomas Klimoff, Palopäällystö JHL:n luottamusmies. Toimenpiteet koskevat varsinkin Palopäällystö JHL:n jäsenistöä. Klimoff uskoo, että järjestely hidastaa erityisesti pienten kuntien lausunto- ja lupaprosesseja.

Klimoffin mukaan henkilöstö suhtautuu lomautuksiin negatiivisesti. Tilanne on tukala varsinkin niillä lomautetuilla, jotka eivät kuulu mihinkään liittoon.

”Huonolla mielellä täällä ollaan, tietysti. Olemme jättäneet melkein kaikki mahdolliset oikaisuvaatimukset, ja prosessi on vielä kesken.”

Klimoff huomauttaa, että viime vuosina laitokselta on vähennetty henkilökuntaa, ja virkoja on jätetty täyttämättä.

”Meillä ei ole kapasiteettia enää. Työt lisääntyvät mutta tekijät vähenevät. Nyt kun ilmoitettiin lomautuksista, henkilöstöllä on vähän selkä katki siinä kohtaa.”

Klimoff uskoo, että järjestelyllä ei saada aikaiseksi säästöjä.

”Se on poissuljettua. Ihmettelen, etteivät kunnat ole reagoineet enempää.”

”Ei arvoa ihmisten työpanokselle”

Pelastusjohtaja Pekka Tähtisen mukaan lomautukset ja palkaton vapaa on pyritty sopimaan henkilökunnan kanssa joustavasti.

”Ne jakautuvat muuten tasaisesti, mutta esimerkiksi joulun välipäivinä on varmaan hyvin paljon väkeä lomautettuna tai talkoovapailla.”

Lomautus on osa Porin kaupungin lomautuksia. Kaupunki hakee lomautuksilla 13 miljoonan euron säästöjä.

”Tässä taustalla on kaupungin talouden tasapainottaminen. Meitä ei ole erotettu kaupungin lomautuksista muun muassa siitä syystä, että meidän toimintamme on alijäämäistä”, Tähtinen sanoo.

Tähtisen mukaan alijäämä johtuu siitä, että pelastuslaitoksen budjettia on pienennetty, mutta menoja ei ole leikattu samassa suhteessa.

Lomautuksilla ja talkoovapailla säästetään noin 200 000 euroa.

Tähtinen arvioi, että lomautukset vievät 20-25 prosenttia työpanoksesta. Hän ei näe lomautuksia hyvänä ratkaisuna.

”Minusta tämä on onnetonta, sillä tämä ei anna arvoa ihmisten työpanokselle. Ikään kuin lomautusten tai talkoovapaiden kohteena olevien työ ei olisi tärkeää.”

Järjestelystä koituu lisätyötä etenkin vuodenvaihteen jälkeen.

”Esimerkiksi kehityskeskustelut käydään vasta vuodenvaihteen jälkeen. Syksyllä ei varmaan paljon vuosilomia pidetä, joten niitä pidetään sitten vuodenvaihteen jälkeen keväällä, mikä työllistää sitten.”

Toimenpiteet eivät koske sopimuspalokuntalaisia tällä hetkellä.

”Meillä oli viime vuonna vapaaehtoinen korvausleikkaus. Olemme neuvotelleet korvausleikkauksista myös jatkoa ajatellen, mutta tällä hetkellä sopimuspalokunnille ei ole suoranaisia säästövelvoitteita, jos kohta kuitenkin olemme hakemassa pysyvämpiä säästöjä.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Satakunnan pelastuslaitos

Lue lisää