Pelastuslaitokset 20.6.2019

Helsingin pelastuslaitos valittaa uhkasakosta

Helsingin mukaan sen pelastustoimen palvelutaso täyttää pelastuslain vaatimukset.

Helsingin mukaan sen pelastustoimen palvelutaso täyttää pelastuslain vaatimukset.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos valittaa hallinto-oikeuteen ja vaatii Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettaman uhkasakon kumoamista lakiin perustumattomana.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto langetti Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle toukokuussa 20 miljoonan euron uhkasakon toimintavalmiuden puutteista.

Lue: Helsinki ryhtyy selvittämään pelastustoiminnan puutteita

Helsingin mukaan sen pelastustoimen palvelutaso täyttää pelastuslain vaatimukset.

”Helsingin kaupungin palvelutasopäätös perustuu kansalliseen strategiaan ja sen omaan riskianalyysiin, joka perustuu alueen erityispiirteiden tuntemukseen ja joka on ministeriön suunnitteluohjeessa esitettyä yksityiskohtaisempi. Helsingin pelastuslaitoksen palvelutaso täyttää pelastuslaissa asetetut vaatimukset”, valituksessa todetaan.

Helsingin mielestä mahdolliset puutteet eivät ole kuitenkaan pelastuslain 85§:ssä tarkoitetuista huomattavista epäkohdista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa keskimääräinen käsittelyaika on kahdeksan kuukautta, joten hallinto-oikeuden kantaa saadaan odottaa ainakin puoli vuotta.

Lue lisää Helsingin pelastuslaitoksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksistä uhkasakkoasiassa uusimmasta Pelastustiedosta, joka ilmestyi 19.6.

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää