Pelastuslaitokset 25.1.2016

Helsinki ei innostu maakuntalaitoksesta

Nykyinen vs. kaupunginjohtaja Pekka Sauri (oik.) ja pelastuskomentaja Simo Weckstén vihkivät kunnostetun Helsingin palomuseon kaksi vuotta sitten.

Nykyinen vs. kaupunginjohtaja Pekka Sauri (oik.) ja pelastuskomentaja Simo Weckstén vihkivät kunnostetun Helsingin palomuseon kaksi vuotta sitten.

Helsinki katsoo nykyisen pelastustoimen järjestelmän palvelevan hyvin tarkoitustaan pääkaupungin tarpeita ja vaatimuksia ajatellen.

”Pelastustoimen erityisrooli pääkaupungissa ja metropolialueella on muusta maasta poikkeava toimintaympäristö. Pelastuslaitos osana kaupungin organisaatiota on toiminut hyvin. Tätä ei ilmeisesti ole juuri Helsingin osalta kritisoitu tai tuotu esiin ratkaistavia ongelmia”, vs. kaupunginjohtaja Pekka Sauri toteaa.

”Pelastustoimi on ensihoidon osalta kiinteästi yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen. Siksi se on tärkeä osa metropolialuetta niin toiminnallisesti kuin asukkaiden kannalta tarpeellisten palvelujen ja hallinnon järjestämiskysymyksenä.”

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli maanantai-iltana sote-uudistuksesta annettavaa lausuntoa ja esittää lausunnon antamista valtuustolle.

Helsingin pelastuslautakunnan mielestä Suomessa tulisi jatkossa olla enintään viisi pelastuslaitosta. Saman on todennut myös pelastuskomentaja Simo Weckstén.

Pekka Sauri sanoo tämän perustuvan kansalliseen näkökulmaan.

”Kun hallituksen linjauksia arvioidaan, on juuri oikea aika tuoda esiin eri asiantuntijatahojen näkemykset linjauksiin ja niiden vaikutuksiin. Viiden pelastustoimen alue yhdistettynä 18 itsehallintoalueeseen ja 15 sote-alueeseen lisäisi aluejakojen ja hallinnollisen epäselvyyden ongelmaa. Toiminnallisesti pelastustoimessakin jo Helsingillä itsellään on riittävä väestöpohja pelastustoimen järjestämiseen verrattuna muihin itsehallintoalueisiin,” Sauri tähdentää.

Helsingin kaupungin lausuntoehdotuksessa todetaan, että uudistuksessa ja pelastustoimen alueiden lukumääristä päätettäessä on ensiarvoisen tärkeää huomioida metropolialueen erityispiirteet muun muassa väestökeskittymien, valtionhallinnon toimipisteiden, maanalaisen ja korkean rakentamisen sekä lentoasema- ja satamatoiminnan vuoksi.

Pekka Sauri katsoo valmistelussa olevien metropolialueiden piirteiden olevan perustelu juuri sille, jonka vuoksi kaikkien palvelujen järjestämistä tarkasteltaessa metropolialuetta on perusteltua tarkastella omana kokonaisuutenaan.

”Lausunnossa todetut pelastustoimen osaamisvaatimukset ovat sellaisia, että osaamisen kehittämisessä kansainväliset kontaktit ovat usein tärkeämpiä kuin kotimaisen osaamispohjan laajentaminen”, Pekka Sauri painottaa.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää