Pelastuslaitokset 13.3.2015

Jokilaaksojen ylijäämä puoli miljoonaa

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen pitää Jokilaaksojen pelastuslaitoksen viime vuoden taloudellista tulosta hyvänä.

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen pitää Jokilaaksojen pelastuslaitoksen viime vuoden taloudellista tulosta hyvänä.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen taloudellinen tulos oli viime vuonna neljättä vuotta peräkkäin erinomainen. Vuonna 2014 ylijäämää kertyi melkein 534000 euroa, mikä palautetaan alueen kunnille. Myös ensihoitopalvelujen taloudellinen tulos oli ylijäämäinen lähes 85000 euroa mikä palautetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.

Hyvä taloudellinen tulos johtuu pelastuslaitoksen pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, noin 120000 euron kertaerästä tulokertymässä sekä pelastustoiminnan hälytystehtävien määrän pysymisestä edellisvuoden tasolla.

Viime vuoden kuntalaskutus jäi alle vuoden 2012 tason.

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen luonnehtii hyvää taloudellisesta tuloksesta alueellisen toiminnan ansioksi.

”Kaluston käyttöä ja hankintaa sekä henkilöstön käyttöä on tehty laajemmasta näkökulmasta ja näin on saavutettu taloudellista hyötyä. Aikaisemmin samaa tehtiin kuntakohtaisesti ja silloin menot olivat suuremmat.”

”Säästöjä on syntynyt myös hälytystehtävistä, joita tekevät pääasiassa sopimuspalokunnat. Yksikönjohtajat ovat ottaneet työnjohdollisen toiminnan paremmin haltuun. Nyt esimerkiksi tehtävien jälkeiset kaluston huollot tehdään rationaalisemmin, vähemmällä työvoimalla, jolloin kustannuksia kertyy vähemmän.”

Organisaatiota uudistetaan

Myös runsaan sadantuhannen euron kertaerän ansiosta tilinpäätös muodostui hyväksi. Haapanen sanookin, että edessä on myös rakenteellisia uudistuksia.

”Uudistamme organisaatiotamme siten, että vähennämme hallitusti päällystövirkoja, luontaisen poistuman turvin.”

Jokilaaksoissa uudistetaan Haapasen mukaan myös päällystöpäivystystä. Ensi syyskuun alusta alkaen neljän varalla olevan päällystöviranhaltijan sijaan on yksi, paloasemalla oleva päivystäjä ja toinen kotona oleva. Määrä putoaa siis puoleen nykyisestä.

Pelastustoiminnan tehtävien kokonaismäärä pysyi Jokilaaksoissa viime vuonna lähes samana verrattuna edellisvuoteen. Pelastustehtäviä oli 1970 ja määrä väheni parilla prosentilla. Ensivastetehtäviä oli 755, jossa kasvua vajaa prosenttiyksikkö. Ensihoitotehtäviä oli 13590, jossa kasvua oli 6,5 %. Kaikkiaan erilaisia hälytystehtäviä oli yhteensä 16315, jossa kasvua oli reilu viisi prosenttiyksikköä.

Rakennuspaloissa, joita oli 20% vähemmän, menehtyi yksi henkilö ja loukkaantui 14 henkilöä. Pelastuneen omaisuuden arvo oli noin 24,2 miljoonaa euroa. Uhattuna olleesta omaisuudesta kyettiin pelastamaan 92% (2013: 86%) ja rakennuspalovahingot olivat viime vuonna noin kaksi miljoonaa euroa. Edellisvuonna vahinkomäärä oli yli neljä miljoonaa euroa eli tuplaten suurempi.

Jaa artikkeli

Lue lisää