Pelastuslaitokset 10.8.2022

Kainuu mukana suuressa EU-hankkeessa – metsäpaloista kerätään tietoa torjuntatyötä varten

Kainuun pelastuslaitos on metsäpalojen osalta mukana mittavassa EU-hankkeessa.

Kainuun pelastuslaitos on metsäpalojen osalta mukana mittavassa EU-hankkeessa.

Kainuuseen on jälleen saatu suoraa EU-rahoitusta, kun maakunta on mukana 11 miljoonan euron EU-hankkeessa, jossa kehitetään data-analytiikkaa ja simulointiratkaisuja luonnonkatastrofien hallinnassa.

KAMK ja Kajaanin kaupunki saavat HORIZON EUROPE -ohjelman rahoitusta luonnonkatastrofien hallinnan parantamiseen. FASTER- ja DECIDO-hankkeiden jälkeen tämä on jo kolmas HORIZON-rahoitteinen siviiliturvallisuuteen ja katastrofivalmiuteen keskittyvä hanke, jossa Kainuu on mukana.

”Nyt saatu rahoitus tulee suoraan Euroopan Unionista vähentämättä mitään kansallisia tai alueellisia rahoituksia. Horizon-rahoitushaut ovat erittäin kilpailtuja ja vain 10–15 prosenttia haetuista hankkeista saa rahoituksen. Olemme onnistuneet tekemään asioita oikein ja meidät on noteerattu merkittävänä kansainvälisenä hankekumppanina”, KAMK:n kehitysjohtaja Kimmo Nikkanen sanoo.

TEMA-hankkeessa kerätään tietoja muun muassa säähavainnoista, satelliittikuvista, kaukoantureista ja drooneista mahdollisten katastrofien, kuten tulipalojen ja tulvien seurantaa varten. Tietoja analysoidaan, jotta voidaan luoda tarkkoja ennustemalleja siitä, miten muun muassa tulipalot ja tulvat käyttäytyvät. Tämä antaa pelastushenkilöstön käyttöön resursseja suunnittelua ja toimintaa varten. Tietoja analysoidaan koneoppimisen, tekoälyn ja laajennetun todellisuuden tekniikoiden viimeisintä kehitystä käyttäen, jotta pelastusyksiköt voivat lukea tietoja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa ja jotta näitä tekniikoita voidaan kehittää katastrofien hallinnassa.

Hankkeen päätehtävänä on parantaa ja nopeuttaa data-analytiikkaa, lisätä analyysialgoritmien tarkkuutta sekä parantaa ja nopeuttaa katastrofiennusteiden simulointia ja visualisointia. TEMA-ratkaisujen testaamiseksi järjestetään neljä kansainvälistä pilotointia: alueelliset tulvat Saksassa, äkkitulvat Kreikassa, metsäpalot Italiassa ja metsäpalot Suomessa.

”Valinta metsäpalojen pilotointiin tehtiin, koska metsäpalot ovat yleistyneet Pohjois-Euroopassa ja koska Kalajoen ja Muhoksen lähistöllä on äskettäin ollut kansallisesti merkittäviä metsäpaloja. Kainuun pelastuslaitos etsii jatkuvasti ratkaisuja, jotka voivat auttaa katastrofien hallinnassa sekä ihmishenkien ja omaisuuden suojelussa”, Kainuun pelastuslaitoksen palomestari Jaakko Schroderus kertoo.

Kajaanissa toteutettavan suomalaisen pilotin tavoitteena on kerätä, analysoida ja esittää suuri määrä dataa tehokkaasti pelastushenkilöstön käyttöön tarjoten ennustemalleja ja siten antaa tukea päätöksentekoon.

Projektiryhmä koostuu kahdestakymmenestä organisaatiosta, joihin kuuluu viranomaisia, tutkimus- ja tiede- sekä teknologiateollisuuden organisaatioita eri puolilta Eurooppaa. Viranomaisten osallistuminen on elintärkeää sen varmistamiseksi, että TEMA-ratkaisuja voidaan testata kentällä ja että ne täyttävät menestyksekkään katastrofivalmiuden hallinnan vaatimukset.

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava 95 miljardin kokoinen ohjelma vuosille 2021–2027.

Lähde: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää