Pelastuslaitokset 9.12.2023

Kotimaisuus ja huoltovarmuus – toimivin yhtälö

Juhani Härkönen (vas.), Vesa Halonen ja Iivari Kalliomäki näkevät kotimaisen yritystoiminnan merkityksen tärkeäksi pelastusalalla myös huoltovarmuuden kannalta.

Juhani Härkönen (vas.), Vesa Halonen ja Iivari Kalliomäki näkevät kotimaisen yritystoiminnan merkityksen tärkeäksi pelastusalalla myös huoltovarmuuden kannalta.

Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on surkea. Millainen vaikutus sillä on hyvinvointialueiden pelastuslaitoksiin ja esimerkiksi hankintoihin? Huomioidaanko hankinnoissa myös huoltovarmuus?

Pelastuskaluston kotimaisuus on tärkeää paitsi kansantalouden myös huoltovarmuuden kannalta. Esteri Group Oy:n toimitusjohtaja Iivari Kalliomäki ja Saurus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Härkönen haluavat herättää tästä keskustelua.

”Näkisin, että merkitys on nyt entistäkin suurempi. Jokaisella alan yrityksellä on tässä oma roolinsa ja toivottavasti tämä nähdään tärkeäksi myös hyvinvointialueiden pelastuslaitoksissa. Kun pidämme kiinni kotimaisuudesta, sillä turvataan myös laitteiden ja kaluston toimivuus”, Kalliomäki sanoo.

Juhani Härkönen vertaa huoltovarmuuden osaamista Puolustusvoimiin, jossa siitä hyvin huolehditaan. Sitä ei saa hukata pelastustoimessa.

Yhteistyötä ja hankintaosaamista

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastuspalveluiden tulosaluejohtaja Vesa Halosen mielestä on kokonaisuuden kannalta tärkeää, että koko ketju toimii.

”Hyvinvointialueilla eletään tiukassa taloustilanteessa, osana suurta kokonaisuutta. Tärkeää on, että pelastustoimen tarpeet huomioidaan ja meillä on riittävästi hankintaosaamista ja tuntea myös huoltovarmuuteen liittyvät asiat.”

Halonen toivoo myös, että huoltovarmuudesta pystytään huolehtimaan hyvällä yhteistyöllä.
”Olemme paitsi pieni myös vahva toimiala, jossa tiedonkululla on tärkeä merkitys pelastuslaitosten ja yritysten välillä. Pidämme yhdessä huolta myös koko toimialan huoltovarmuudesta.”

Vesa Halonen pitää vahvaa alan kotimaista yritystoimintaa etuna myös pelastuslaitoksille.
”Sitä vähemmän pelastuslaitoksissa ollaan markkinoiden armoilla.”

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue koko juttu Pelastustiedosta 7/2023.

Lue lisää