Pelastuslaitokset 24.4.2015

Kumppanuusverkosto lisää voimavaroja

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki pitää kumppanuusverkostoa suurimpana uudistuksena alueellisen pelastustoimen jälkeen.

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki pitää kumppanuusverkostoa suurimpana uudistuksena alueellisen pelastustoimen jälkeen.

Pelastuslaitosten seitsemän vuoden ikään ehtinyt kumppanuusverkosto lisää voimavaroja. Tulevan kesän aikana palkattavan henkilön tärkein tehtävä on tukea verkoston palvelualueita. Hänen tehtävänsä on valmistella palvelualueilla toteuttavia asioita yhteistyössä palvelualueiden jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa. Näin saadaan entistä paremmin hyödynnettyä ne voimavarat, jotka tekevät työtä palvelualueiden eri projekteissa.

Ensihoito on pelastuslaitosten toiminnan tärkeä kulmakivi myös tulevaisuudessa. Pelastusjohtajien puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Veli-Pekka Ihamäki toteaa, että Suomen Sairaankuljetusliiton tilaama selvitys ensihoidon kustannuksista antaa väärän kuvan. Selvitys ei huomioinut yksityisen palvelutuotannon toiminnasta syntyvää katetta, jota ei ole julkisella toimijalla ja näin syntyy kuva kustannuserosta yksityisen palvelutuotannon hyväksi.

Ensihoidon järjestelyistä ilman kilpailutusta on valitettu EU:lle. Vastausta odotetaan kuluvan vuoden aikana. Vastineessa ministeriöt toteavat, että kyse on niin sanotusta ei-taloudellisesta toiminnasta, jota ei Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan tarvitse kilpailuttaa.

Lue kumppanuusverkoston tiedote täältä.
Lisätietoja: www.pelastuslaitokset.fi

Jaa artikkeli

Lue lisää