Pelastuslaitokset 4.6.2015

Läheisyysperiaatetta ei saa tuhota

Pekka Myllyniemi (vas.) toimi pelastusylijohtajana 1980-luvulla ja samaan aikaan Helsingin pelastuskomentaja oli Rainer Alho.

Pekka Myllyniemi (vas.) toimi pelastusylijohtajana 1980-luvulla ja samaan aikaan Helsingin pelastuskomentaja oli Rainer Alho.

Läheisyysperiaatetta ei saa pitkän linjan vaikuttajien, Pekka Myllyniemen ja Rainer Alhon mielestä tuhota pelastustoimessa.

”Se on tärkeintä eikä siitä saa luopua. VPK:t ovat tämän periaatteen parhain takaaja ja niiden toiminta kärsii liian laajalla alueella”, Rainer Alho sanoo.

”Ne tekevät omat kylänsä ja asuinalueensa eteen arvokasta turvallisuustyötä.”

Pekka Myllyniemi painottaa, että ongelma on etenkin harvaan asutuilla alueilla. Hän ei kuitenkaan usko, että nykyistäkin laajemmilla pelastustoimen alueilla tai valtion pelastustoimessa uhattaisiin tätä toimintaa.

Pekka Myllyniemi teki yhdessä Markku Haikon kanssa selvityksen pelastustoimen tilasta vuosituhannen vaihteessa ja silloin yksi keskeinen syy siihen, ettei esitetty pelastustoimen siirtoa valtiolla oli, että siinä pelättiin tuhottavan VPK-toiminta ja läheisyysperiaate.

Rainer Alho kiittelee Pekka Myllyniemen selvitystyötä, jossa pelastustoimen tulevaisuutta ei annettu pelkästään poliittisen päätöksenteon kohteeksi, vaan tehtiin perusteellinen esitys nykyjärjestelmän puolesta.

”Pekka pelasti palokunnat,” Rainer Alho sanoo.

Rainer Alho ei ymmärrä poliittista periaatetta, että kaikkialla pitäisi saada saman tasoiset pelastustoimen palvelut.

”Sellainen ei ole mahdollista, sillä uhat ja riskit ovat erilaiset.”

He kannattavat pelastustoimeen keskushallinnon perustamista, jos siihen kootaan resurssit valtion aluehallinnosta. Sitä tarvitaan heidän mielestään erityisesti pelastustoimen johtamisen ja valvonnan tueksi.

Sote-ratkaisu tulee Pekka Myllyniemen mielestä vaikuttamaan myös pelastustoimeen.

”Se syntyy maakuntahallinnon yhteyteen ja silloin on luonnollista, että pelastustoimi liitetään siihen.”

He puhuvat myös väestönsuojelun merkityksestä pelastustoimen lähihistoriassa ja siitä, otetaanko sitä nytkään riittävän huolellisesti huomioon pelastustoimen käytännön tehtävissä.

”Onneksi meillä edelleen rakentamisvelvoitteissa on väestönsuojien rakentaminen.”

”Teoriassa kaikki on hyvin väestönsuojelutoiminnassa, mutta valmius ja ajattelu on kärsinyt neljä vuosikymmentä sitten tehdyssä palo- ja väestönsuojelutoiminnan yhdistämisessä. Ennen oli innokkaita väestönsuojeluihmisiä, mutta aate on hiipunut”, sanoo Rainer Alho.

”Meillä ei ole myöskään ollut sellaisia isoja kriisejä, jolloin olisi perätty tämän asian toimivuutta.”

”Varautuminen on yleiskäsite eikä se kerro oikein mitään. Muodollinen valmius on hyvä, mutta faktinen valmius ja sen ajatteleminen on jopa heikentynyt.”

Pekka Myllyniemi ja Rainer Alho täyttävät molemmat tänä vuonna 80 vuotta. Myllyniemi juhli merkkipäiväänsä 1.6. ja Alho täyttää 24.6.

Lue lisää pitkän linjan vaikuttajien ajatuksia Pelastustiedon seuraavasta numerosta, joka ilmestyy 24.6.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää