Pelastuslaitokset 29.8.2022

Lounais-Suomen avi tehosti toimintavalmiusvaatimuksiaan uhkasakolla -Satakunnan pelastuslaitoksella korjaavat toimenpiteet työn alla

Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat teollisuuspaloa Porin Mäntyluodossa toukokuussa 2016.

Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat teollisuuspaloa Porin Mäntyluodossa toukokuussa 2016.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi Satakunnan pelastuslaitokselle 1,5 miljoonan euron suuruisen uhkasakon, koska sen mukaan Satakunnassa kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin hälytetään sisäministeriön antaman pelastustoimen toimintavalmiutta koskevan suunnitteluohjeen vastaisesti liian vähän henkilöstöä.

Pienin pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin hälytettävä muodostelma on pelastusryhmä, joka koostuu vähintään johtajasta ja kolmesta henkilöstä. Satakunnan pelastustoimen alueella on useita paloasemia, joissa on palkattua henkilökuntaa alle 1+3 henkilöä. Pelastustoimen muodostelma voidaan koota useammasta pelastusyksiköstä, mutta aluehallintoviraston asiassa aiemmin tekemän selvityksen mukaan yksiköt ovat toimineet vuosien ajan itsenäisesti, eikä pelastusryhmän henkilöstömäärän osalta vähimmäisvaatimus ole täyttynyt.

Aluehallintovirasto antoi Satakunnan alueen pelastustoimelle 18.11.2021 korjausmääräyksen. Määräystä tuli noudattaa 30.5.2022 mennessä ja alueen pelastustoimen tuli raportoida toteutetuista toimenpiteistä 30.5.2022 mennessä aluehallintovirastolle. Satakunnan alueen pelastustoimi ei kuitenkaan ryhtynyt korjausmääräyksen edellyttämiin toimenpiteisiin pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan poistamiseksi eikä raportoinut asiasta aluehallintovirastolle pyydetyssä määräajassa.

Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen mukaisesti Satakunnan alueen pelastustoimen tulee raportoida 31.12.2022 mennessä aluehallintovirastolle toteutetuista toimenpiteistä. Aluehallintovirasto tulee arvioimaan 1.1.-30.6.2023 välisenä aikana ovatko toimenpiteet olleet riittäviä pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan poistamiseksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Tähtinen kertoo, että tarvittaviin korjaustoimiin on ryhdytty ja asiaa on valmisteltu myös johtokunnassa.

”Muutamme aluksi kymmenen viran tehtäväsisältöä ja virkanimikettä, jotta pääsemme palkkaamaan Harjavallan paloasemalle sekä kymmenen paloesimiestä että kymmenen palomiestä.”

Tämän perusteella arvioidaan Tähtisen mukaan sitä, miten saadaan rekrytoitua väkeä, jonka kokonaistarve on 24 virkaa.

”Emme halua kuitenkaan syntyvän sellaista tilannetta, että näihin virkoihin haetaan muilta asemilta, sillä sen jälkeen käsissämme on vaje toisilla asemilla.”

Tähtisen mukaan Porin kaupungille lähtee pian esitykset näiden tarvittavien virkojen perustamiseksi.

”Näillä toimenpiteillä vaatimukset saadaan täytettyä eikä uhkasakkomenettelyä tarvita”, Tähtinen sanoo.

Pelastuslaitos ei hänen mukaansa pystynyt vastaamaan aluehallintoviraston vaatimuksiin toukokuun loppuun mennessä aikataulusyiden vuoksi.

”Tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi aikataulu oli tiukka ja epärealistinen. Ensin oli muutettava palvelutasopäätös, jonka jälkeen voidaan perustaa uudet virat. Henkilöstön tuntuvaan lisärekrytointiin vaaditaan aikaa eikä se tapahdu käden käänteessä.”

Teksti: Esa Aalto Kuva: Satakunnan pelastuslaitos

Lue lisää