Pelastuslaitokset 12.4.2016

Määritteleekö erva-alue pelastustoimen myös Uudellamaalla?

Helsingin pelastuslaitos on sote-maakuntauudistuksessa oma kokonaisuutensa, joka ainakin aluksi saa rahansa valtiolta.

Helsingin pelastuslaitos on sote-maakuntauudistuksessa oma kokonaisuutensa, joka ainakin aluksi saa rahansa valtiolta.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginjohtajat haluaisivat pääkaupunkiseudulle itsenäisen sote- ja aluehallinnon. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sanoo, että myös pelastustoimi on tässä esityksessä mukana.

Pelastuskomentaja Simo Weckstén viittaa hallituksen linjaukseen ja sisäministeriön kantaan, että pelastustoimen alueet rakennetaan ensihoidon perusteella viiden erityisvastuualueen eli yliopistosairaalan yhteyteen.

Helsingin kaupunginjohtajan tekemässä esityksessä todetaan, että pelastustoimen tehtävien hoidon osalta tulee säilyttää nykytilanne. Weckstén huomauttaa, että siinä ei oteta kantaa ensihoitoon liittyvään asiakokonaisuuteen.

Myös pelastusylijohtaja Esko Koskinen toteaa, että esitys ei koske erikoissairaanhoidon järjestämistä eikä se siten koske myöskään pelastustoimen aluejärjestelyjä.

”Toki valmistelu on vielä alkutekijöissään ja valmistelu etenee, mutta pelastustoimi on tehdyn linjauksenkin mukaan järkevää järjestää viidellä alueella”, Koskinen korostaa.

Hänen mielestään ei ole järkevää myöskään järjestää pelastustoimea erikseen pääkaupunkiseudun ja muiden Uudenmaan kuntien kesken.

”Jos valmistelussa nousee ensihoidon kannalta tarpeita tarkastella lainsäädännöllisesti asiaa, niin sitten niin tehdään.”

Hallitus ilmoitti kehysriihen yhteydessä, että se on valmis arvioimaan erillisratkaisua pääkaupunkiseudulle. Edellytyksenä on kuntien yhteinen ehdotus.

Jos erillismallista päästään yksimielisyyteen, Suomeen syntyisi 18 itsehallintoaluetta ja pääkaupunkiseudun erityislainsäädäntöalue.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää