Pelastuslaitokset 29.9.2017

Mika Jyrkämö on Stadin brankkari 2017

Mika Jyrkämö valittiin vuoden 2017 Stadin brankkariksi.

Mika Jyrkämö valittiin vuoden 2017 Stadin brankkariksi.

Ylipalomies Mika Jyrkämö on  vuoden 2017 Stadin brankkari. Järjestyksessään seitsemäs tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 156. vuosipäivän juhlatilaisuudessa.

Mika Jyrkämö on tullut pelastuslaitoksen palvelukseen vuonna 1982 ja valmistunut palomies-sairaankuljettajan tutkinnosta vuonna 1983. Hän on työskennellyt uransa aikana palomies-sairaankuljettajan ja ylipalomiehen viroissa sekä toiminut pelastusyksikön esimiehen tehtävissä ja työvuoronsa fyysisestä toimintakyvystä vastaavana ohjaajana. Hän on palvellut koko uransa keskuspelastusasemalla Kalliossa pääasiassa raskaassa pelastusyksikössä, lääkäriyksikössä, ensihoitoyksikössä, pelastustoimen johtoyksikössä sekä tilannekeskuksessa.

Mika Jyrkämön valinnan perusteina ovat hänen vahva ammatillinen osaaminen, aktiivinen osallistuminen työn, kaluston ja varusteiden sekä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän on toiminut asiantuntijana raskaan pelastusyksikön kehittämisessä ja suunnittelussa. Yksikön tehtävänä ovat vaativimmat pelastus- ja raivaustehtävät tulipaloissa ja erilaisissa onnettomuuksissa. Samoin hän on toiminut pitkään palomiesten suojavarusteita kehittävän työryhmän jäsenenä.

Työyhteisössään Mika Jyrkämö on erittäin arvostettu ja pidetty työtoveri. Hänelle on tunnusomaista huolehtia työtovereidensa fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista, jotka ovat pelastus- ja ensihoitotyön keskeisiä mahdollistajia. Vapaa-ajallaan hän on ollut aktiivisesti mukana pelastuslaitoksen liikunnallisissa henkilökuntayhdistyksissä.

Mika Jyrkämö on sotilasarvoltaan alikersantti ja hänet on aikaisemmin palkittu Suomen Kuntaliiton ansiomerkillä vuonna 2001, Helsingin Pelastusliiton ansiomitalilla vuonna 2002, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansiomitalilla vuonna 2006, pelastuslaitoksen tunnustuspalkinnolla vuonna 2008, Suomen Palopäällystöliiton ansiomitalilla vuonna 2009 ja Helsinki-mitalilla vuona 2011 sekä pelastuslaitoksen tunnustuspalkinnolla vuonna 2017.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa. Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet vuonna 2011 ylipalomies Juha Tarvainen, vuonna 2012 paloesimies Timo Aaltonen, vuonna 2013 ylipalomies Marko Tuominen, vuonna 2014 ylipalomies Jyrki Oksanen, vuonna 2015 ylipalomies Pekka Halkosaari ja vuonna 2016 palomies-ensihoitaja Sami Sotikoff.

Teksti ja kuva Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Lue lisää