Pelastuslaitokset 16.9.2022

Palomestarivarallaolon kanteet kaatuivat työtuomioistuimessa – nyt saadaan tulkintaa, miten varallaoloa voidaan jatkossa toteuttaa

Työtuomioistuin hylkäsi palomestarivarallaoloa koskevat kanteet Pohjanmaan ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten osalta. Päätöksen mukaan olosuhteet ja laaja varallaoloalue sekä työnantajan heille antama auton käyttömahdollisuus eivät aiheuttaneet sellaista rajoitetta, että varallaolo ei ole työaikaa. Pohjanmaan pelastuslaitoksen osalta kanteen rahalliset vaatimukset olivat yli 600000 euroa.

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä ei lähde arvioimaan yksittäisiä päätöksiä, mutta pitää hyvänä, että varallaoloriitoja koskevien oikeuskäytäntöjen kautta saadaan tulkintaa ja ymmärrystä siihen, minkälaiset olosuhteet katsotaan työajaksi tai varallaoloksi.

”Se helpottaa jatkossa käytännön toiminnan järjestämistä ja varmistaa, että varallaoloa teetätetään vain olosuhteissa, joissa se on mahdollista.”

Hän pitää riita-asiaa kovin ikävänä ja surullisena.

”Vuosikymmeniä on pelastuslaitoksissa ollut tietyt käytännöt, joita palkansaajajärjestöt, työantaja ja yksittäiset viranhaltijat ovat arvioineet varallaoloksi ja jälkikäteen tämä yhteisymmärrys riitautetaan.”

Hän katsoo, että työnantajan olisi ollut vaikea ennakoida ennen vuonna 2015 tehtyjä ratkaisuja ja pitää yllättävänä, että tulkinta varallaolosta on muodostunut tällaiseksi.

Korkein oikeus ratkaisi Varsinais-Suomen pelastuslaitosta koskeneen kiistan vuonna 2015 niin, että varallaolo katsottiin työajaksi, kun työntekijän piti olla lähtövalmiudessa pelastuslaitoksella 5 minuutin kuluttua hälytyksestä.

Järjestöt pohtivat ratkaisun merkitystä

Lainopillinen erityisasiantuntija Hannu Moilanen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:stä pitää liikkumisvapautta ja työnantajan johtoauton käyttöä ratkaisevina, että kanne hylättiin.

”Vaikka tämäkin oleskelu oli sillä tavoin rajoittunutta, että autoa oli pidettävä hyvin paljon latauksessa, katsoi työtuomioistuin kuitenkin, että tämä vapaus oli niin merkittävä, ettei kyse ollut työajasta”, hän sanoo.

Hän pitääkin päätöstä rajanvetotapauksena työoikeuden aikaisempien tapausten kannalta.

”Työntekijällä on kuitenkin vastuu omaisuudesta, kun kyseessä on myös latauksen tietyssä paikassa vaativa kalusto, jolloin kyse olisi työajasta.”

Moilanen pitää työtuomioistuimen ratkaisua vähintäänkin mielenkiintoisena ja järjestöt pohtivatkin ratkaisun merkitystä ja mahdollisia jatkotoimia.

”Yllätys se ei ollut. Olemme katsoneet näiden kanteiden olevan tulkinnanvaraisempia ja siksikin niitä on viety eteenpäin selkeimpien tapausten jälkeen. Asiassa on haluttu hakea myös ennakkopäätöksiä.”

Hannu Moilanen katsookin ratkaisun antavan työnantajalle mahdollisuuden arvioida, miten se voi jatkossa järjestää työtä, ettei siinä olisi piileviä palkkariskejä.

”Jos tämä päätös jää voimaan, varallaolo pitää tehdä niin väljäksi, ettei sitä katsota työajaksi. Riskittömäksi sen voi katsoa 15-20 minuutin ajassa, mutta sen alle riskit kasvavat”, Hannu Moilanen sanoo.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää