Pelastuslaitokset 8.2.2017

Paula Risikko torppaa pääkaupunkiseudun laitoshaaveet

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Vantaa ja Espoo esittävät valtioneuvostolle, että hallituksen järjestämislakiesityksen mukaista Uudenmaan maakunnallista pelastuslaitosta ei toteutettaisi.

Helsingin ja Vantaan kaupunginhallitukset ovat jo tehneet esityksen, Espoon kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina.

Helsinki perustelee esitystään pääkaupungin turvallisuuden erityispiirteillä. Kaupungin oma pelastuslaitos pystyy alueen erityisessä toimintaympäristössä parhaiten ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja reagoimaan nopeasti tapahtuviin muutoksiin ja tilanteisiin. Omaa pelastuslaitosta tarvitaan myös maan suurimman väestökeskittymän turvallisuuden varmistamiseksi.

Helsinki esittää, että maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvän ensihoidon tuottaminen pitäisi säilyttää jatkossakin osana kaupungin pelastustoimea. Erillisratkaisu pitäisi Helsingin mielestä säätä lailla tai ensihoidon tuottaminen toteutettaisiin maakunnan ja kaupungin välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Vantaan kaupunginhallitus esittää valtioneuvostolle, että pelastustoimi säilyy edelleen Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhteisenä itsenäisenä toimintana ja että pelastuslaitos myös jatkossa toimii ensihoidon ja sairaankuljetuksen tuottajana toiminta-alueellaan.

Espoossa esitetään myös nykyisen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen säilyttämistä. Toimialajohtaja Mauri Suuperko sanoo Espoon yhtyvän Helsingin esitykseen, jossa perustellaan pääkaupungin tarve voida säilyttää oma pelastuslaitoksensa. Samalla se pudottaa pohjan kaavaillulta Uudenmaan maakunnan pelastuslaitokselta. Ensihoito pitää hänen mielestään turvata pelastuslaitoksen tuottamana tehtävänä.

Sisäministeri Paula Risikko (kok) toteaa hallituksen linjanneen joulukuussa, että ensihoito toteutetaan 18 maakunnan tuottamana ja silloin pelastuslaitosten on ensihoidon keskeisenä toteuttajana oltava osa tätä kokonaisuutta.

Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti sanoo myös, että hallituksen lakiesitys eduskunnalle sisältää 18 maakuntaa, johon kuuluvat myös pelastuslaitokset. Maakuntien vastuulla on ensihoidon tuottaminen. Muunlaiset ratkaisut ensihoidon tuottamisen kannalta olisivat Pöystin mukaan vaikeita ratkaista.

Teksti: Esa Aalto

Kuva ja video: Kimmo Kaisto

Lue lisää