Pelastuslaitokset 18.5.2023

Pelastuslaitokset ilmoittavat nihkeästi poliisille epäillyt tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot

Epäillyt tahalliset tai tuottamukselliset tulipalot jää pelastusviranomaiselta usein ilmoittamatta poliisille. (Kuvituskuva)

Epäillyt tahalliset tai tuottamukselliset tulipalot jää pelastusviranomaiselta usein ilmoittamatta poliisille. (Kuvituskuva)

Pelastuslaitokset täyttävät nihkeästi velvollisuutensa ilmoittaa tahallisista tai tuottamuksellisista tulipaloista poliisille. Pelastuslaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa tällaisista paloista, mutta aluehallintoviraston valvonnan perusteella ilmoitusvelvollisuutta ei ole noudatettu riittävästi alueen pelastuslaitoksissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoi valtakunnallisesti yhdessä muiden aluehallintovirastojen kanssa pelastuslaitosten velvollisuutta ilmoittaa tahallisia, tuottamuksellisia sekä syttymissyytä ei voida arvioida -tulipaloja poliisille. Valvonnan perusteella vuonna 2022 aluehallintoviraston toimialueella toimivat pelastuslaitokset tekivät ilmoituksen ainoastaan 30–48 prosentista kaikista ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevista tapauksista. Ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa oli selkeitä puutteita kaikkien pelastuslaitosten osalta.

Pelastuslaitosten keskinäinen vertailu oli haasteellista. Ilmoitusmenettelyitä ja -käytäntöjä koskevat toimintaohjeet ja -tavat vaihtelivat samoin kuin saatujen selvitysten sisältö. Selvityksissä kuvatut toimintamallit eivät olleet keskenään täysin vertailukelpoisia.

Yksi keskeinen havainto kuitenkin oli, että ilmoitusvelvollisuuden yleinen toteutuminen ja sitä koskeva varmistaminen olivat tasoltaan heikkoja huolimatta siitä, että pelastuslaitokset ilmoittivat ilmoitusmenettelyä koskevan prosessin sekä menettelyyn liittyvän henkilöstön koulutuksen olevan kunnossa.

Aluehallintovirasto esitti valvonnan yhteydessä hyvinvointialueille ja niiden pelastuslaitoksille käsityksensä lainmukaisesta toiminnasta. Käsityksessä korostettiin muun muassa sitä, että pelastusviranomaisella on lain mukaan velvollisuus arvioida palon syttymissyy ja välittää laissa määritellyissä tapauksissa tieto syttymissyystä poliisille. Tiedon luotettava välittyminen esitutkintaviranomaiselle on niin merkittävä asia, että ilmoittaminen on kirjattu pelastusviranomaisen lakisääteiseksi velvollisuudeksi.

Aluehallintovirasto seuraa jatkossa ilmoitusvelvollisuuden toteutumista osana pelastustoimen valvontaa ja edellyttää pelastuslaitoksilta toimenpiteitä kokonaisuuden kehittämiseksi niiden asioiden osalta, jotka eivät ole aluehallintoviraston arvion mukaan lain edellyttämällä tasolla.

Lähde: STT Kuva: Akseli Muraja

Lue lisää