Pelastuslaitokset 9.5.2022

Pelastustoimen strategiassa yhdeksän tavoitetta – valtioneuvosto vahvistaa valtakunnallisen palvelutasopäätöksen

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensimmäinen tammikuuta 2023. Silloin tulee voimaan uusi, valtakunnallinen strategia.

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensimmäinen tammikuuta 2023. Silloin tulee voimaan uusi, valtakunnallinen strategia.

Esitysluonnos pelastustoimen järjestämisen valtakunnallisista strategisista tavoitteista lähti lausuntokierrokselle. Siinä esitetään yhdeksää valtakunnallista tavoitetta vuosille 2023-26. Lausuntokierros kestää 17.6. saakka ja uudet tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023, kun pelastuslaitokset aloittavat hyvinvointialueilla. Se antaa toiminnan järjestäjälle perusteet ohjata pelastustoimen palvelujen järjestämistä.

Valtioneuvosto vahvistaa tästä lähtien pelastustoimen strategiset tavoitteet ja niin tehdään joka neljäs vuosi. Tavoitteissa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat ja muut uhat. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti.

Strategian valmisteltutyötä on tehty yhdessä alan toimijoiden kanssa. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kuvailee strategiaa valtakunnalliseksi palvelutasopäätökseksi.

”Pyrimme myös siihen, että kesän jälkeen nimitettävä pelastustoimen neuvottelukunta pääsee ottamaan kantaa strategiaan.”

Yhdeksän tavoitetta

1. Hyvinvointialueen pelastustoimi on organisoitu itsehallinnon tarpeet huomioiden siten, että pelastustoimen palvelutaso on turvattu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti alueellisesti sekä valtakunnallisesti.
2. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.
3. Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna.
4. Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistaa väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.
5. Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua.
6. Pelastustoimen kansallinen kehittäminen perustuu tiedolla johtamiseen ja kansallisesti yhtenäiseen tiedonhallintaan.
7. Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.
8. Pelastustoimen henkilöstöresurssien riittävyys, osaaminen ja hyvinvointi on varmistettu.
9. Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.

Tutustu strategialuonnokseen täältä.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää