Pelastuslaitokset 6.10.2022

Pohjois-Karjalassa katsotaan vanhusten kotien turvallisuuden perään – ajankohtaista nyt vanhustenviikolla

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella huolehditaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä myös ikäihmisten kotien turvallisuudesta.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella huolehditaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä myös ikäihmisten kotien turvallisuudesta.

Pohjois-Karjalan peIastuslaitos tekee kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä turvallisuuskatselmuksia ikäihmisen koteihin. Näitä katselmuksia on tehty tämän vuoden aikana jo 203 kappaletta. Katselmuksessa ensihoitoyksikkö tarkistaa palovaroittimien toiminnan ja varoittimien riittävyyden, keittiön ja lieden turvallisen käyttämisen sekä selkeän ja näkyvän osoitenumeroinnin.
”Lisäksi katsomme, että huoneistosta löytyy alkusammutusvälineet ja, että nuohous on tarvittaessa tehty, Myös poistumisturvallisuus katsotaan. Huolehdimme, että kodista on esteetön kulku ulos ja, että ulko-ovi on helppo avata”, sanoo vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen.

Katselmukset tukevat ikäihmisten turvallista kotona asumista ja sujuvaa arkea. Näin ikääntyvät voivat asua pidempään itsenäisesti. Katselmuksesta jää dokumentti myös asukkaalle itselleen.

Vanhusten turvallisempaa kotona-asumista halutaan tuoda esille erityisesti nyt vietettävällä valtakunnallisella vanhustenviikolla.

Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää