Pelastuslaitokset 24.8.2015

Siilottomuus toimii Länsi-Uudellamaalla

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki (keskellä) joukkonsa kanssa. Vasemmalta tekninen johtaja Jyrki Lehtonen, ensihoitopäällikkö Juha Karhu, pelastuspäällikkö Lauri Jaakkola. Ihamäen vieressä oikealla pelastuspäällikkö Olli Pietikäinen, palopäällikkö Martti Sneck ja palopäällikkö Heikki Kervinen.

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki (keskellä) joukkonsa kanssa. Vasemmalta tekninen johtaja Jyrki Lehtonen, ensihoitopäällikkö Juha Karhu, pelastuspäällikkö Lauri Jaakkola. Ihamäen vieressä oikealla pelastuspäällikkö Olli Pietikäinen, palopäällikkö Martti Sneck ja palopäällikkö Heikki Kervinen.

Yksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen viidestä arvosta on yhteistyöhakuisuus.

”Se on paljon enemmän kuin yhteistyöhalu, se on sitä, että aktiivisesti haetaan yhteistyötä”, laitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki selventää.

Pelastuslaitoksen organisaatiorakennetta uudistettiin vuonna 2011 niin, että palvelutuotannon, eli pelastustoiminnan, ensihoidon ja onnettomuuksien ehkäisyn suorittava henkilöstö koottiin yhden hallinnollisen linjan alle.

”Se poikkeaa ymmärtääkseni aika vahvasti monista muista laitoksista, joissa siilot ovat selvät. Meillä suorittava henkilöstö on aika lailla yhtä, ja pyrimme tietoisesti siihen, että kaikki pystyvät suorittamaan oman osuutensa kaikista toiminnoista”, Ihamäki kertoo.

Ihamäki on tyytyväinen organisaatiorakenteeseen ja sanoo, että se on palvellut periaatetta, jossa kaikki voivat tarvittaessa tehdä kaikkea.

”Juupas-eipäs -väittely siitä, kumpi on tärkeämpää, onnettomuuksien ehkäisy vai pelastustoiminta, on aika kestämätöntä”, Ihamäki kertoo syyksi uudistukseen.

Palopäällikkö Heikki Kervinen tähdentää, että raja-aidat eri osastojen väliltä on hävitetty. Se on tuonut joustavuutta työhön, sillä työntekijöiden ei ole tarvinnut miettiä, kenelle mikäkin tehtävä organisaatiossa kuuluisi.

”Kun tehtävä tulee, käytävän yli alkaa kysely, että hei, kenellä on tilaa kalenterissa, oli kyseessä sitten palotarkastaja, -mestari, -päällikkö tai kuka vain. Tehtävät tehdään osaamisen, ei virka-aseman perusteella”, hän sanoo.

Yhteistyöshakuisuutta puolestaan kuvaa se, että pelastuslaitoksella on yhteistyöhön liittyviä muistioita tai sopimuksia 92 kappaletta, määrä, jonka Ihamäki sanoo joskus huvikseen laskeneensa.

Kaikki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta Pelastustiedossa numero 6, joka ilmestyy keskiviikkona 26. elokuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Jussi Helttunen

Lue lisää