Pelastuslaitokset 25.10.2019

Siun soten yt-neuvottelut osuvat myös pelastuslaitokseen – henkilöstön irtisanominen viimeinen vaihtoehto

Pelastuslaitos-liikelaitoksen osalta kysymys on vähintään puolen miljoonan euron pysyvistä säästöistä ensi vuoden aikana.

Pelastuslaitos-liikelaitoksen osalta kysymys on vähintään puolen miljoonan euron pysyvistä säästöistä ensi vuoden aikana.

Siun soten yhteistoimintaneuvottelut koskevat myös Pohjois-Karjalan pelastuslaitosta.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tiedotti torstaina, että se aloittaa koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja koskevat yt-neuvottelut. Kuntayhtymän hallitus päättää neuvottelujen aloittamisesta ensi viikolla, 31. lokakuuta.

Tavoite on noin 20 miljoonan euron pysyvien säästöjen saavuttaminen ensi vuoden aikana. Myös pelastuslaitoksella säästöjä etsitään laajasti kaikista kustannuseristä.

”Vasta viimeisimpinä vaihtoehtoina kyseeseen voivat tulla henkilöstön osa-aikaistaminen, lomauttaminen, irtisanominen tai muutokset palvelusuhde-eduissa ja etuisuuksissa”, sanoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Vähintään puolen miljoonan säästöt

Neuvottelut käydään työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä.

”Lopputulos tulee julkiseksi vasta neuvottelujen päätyttyä, joten tässä vaiheessa en valitettavasti voi antaa lisätietoja mahdollisista sopeuttamistoimenpiteistä”, Viitaniemi sanoo.

Pelastuslaitoksella taloudellinen tilanne on vaikea. Tilannetta on vaikeuttanut muun muassa se, että ensihoidon potilaita kuljetetaan päivystykseen vähemmän kuin ennen, ja kotona hoitamista alueella on tavoiteltukin. Nurinkurisesti Kelan tulorahoitus perustuu juuri kuljettuihin kilometreihin.

”Koko pelastuslaitos-liikelaitoksen osalta kysymys on vähintään puolen miljoonan euron pysyvistä säästöistä ensi vuoden aikana”, Viitaniemi sanoo.

Kaikki kivet käännetään

Yt-neuvottelujen tavoitteena on löytää sekä nopeita, lyhyen aikavälin säästöjä että keinoja, joilla saavutetaan pysyviä muutoksia kuntayhtymän kustannusrakenteeseen.

”Säästötavoitteiden taustalla on erityisesti kuntasektorin talouden heikentynyt tilanne. Vaikka olemme toimineet hyvin ja tehokkaasti tähänkin saakka, tarvitsemme väistämättä uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi”, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

”Toimenpiteiden kokonaisuus täsmentyy neuvottelujen aikana. Ratkaisuja lähdetään hakemaan yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kaikki kivet varmasti käännetään, ja irtisanomiset tai lomautukset ovat viimeinen ratkaisu”, korostaa Pirskanen.

Kuntayhtymän talousennuste on syyskuun aikana heikentynyt, ja alijäämäennuste on tällä hetkellä noin 14 miljoonaa euroa. Alijäämien lisäksi kuntayhtymän ensi vuoden talousarvion tekee haastavaksi kuntien maksuosuuksille määritelty talousraami, joka tarkoittaa käytännössä kustannusten kasvun pysäyttämistä.

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää