Pelastuslaitokset 29.3.2021

Suurpalot synnyttivät tarpeen – Oulun vakinaisen palotoimen 100-vuotias historia on koottu yksiin kansiin

Historiateoksen toimittaja  on Martti Kähkönen (kolmas vasemmalta). Toimituskuntaan kuuluivat palopäällikkö evp. Jouni Kreus (vas.), pelastusjohtaja Petteri Helisten ja pelastuspäällikkö Mika Haverinen.

Historiateoksen toimittaja on Martti Kähkönen (kolmas vasemmalta). Toimituskuntaan kuuluivat palopäällikkö evp. Jouni Kreus (vas.), pelastusjohtaja Petteri Helisten ja pelastuspäällikkö Mika Haverinen.

Oulun vakinaisen palotoimen 100-vuotias historia on koottu yksiin kansiin. Historiateoksessa kerrotaan vaiheet palokunnasta aluepelastuslaitokseksi.

Oulun vakinainen palokunta perustettiin vuonna 1920. Taustalla olivat kokemukset 1800-luvun suurpaloista sekä useista muista vuosisadan vaihteen suurista tulipaloista. Pormestari P. Turpeisen talosta 16.7.1916 alkanut ja kokonaisen korttelin tuhonnut tulipalo antoi viimeisen sysäyksen vakinaisen palokunnan perustamiseksi. Monissa aloitteissa todettiin, että VPK ja väestöstä muodostettu niin sanottu pakkopalokunta eivät ole riittäviä väestön ja omaisuuden suojelemiseksi tulipaloilta.

Vakinaisen palokunnan ensimmäinen paloasema valmistui vuonna 1922 Oulun keskustaan nykyisen Vaaranpuiston läheisyyteen. Henkilöstönä oli aluksi palomestari, ruiskumestari ja 8 palomiestä. Hälytyksiin lähdettiin hevosilla tai jalkaisin esimerkiksi potilaalle tarkoitettuja työntöpaareja työntäen. Alkuvuosina palokunnalla oli vuosittain noin 40 hälytystehtävää. Ne olivat tulipalojen sammuttamista, erilaisten muiden onnettomuuksien torjumista ja sairaankuljetusta. Hälytysilmoitukset saatiin aluksi kirkontornissa päivystävältä palovartijalta puhelimitse, myöhemmin palolennättimen ja eri puolille kaupunkia sijoitettujen palokellojen kautta.

Ajan saatossa hevoset vaihtuivat paloautoihin, miesvoimalla toimivat sammutusruiskut polttomoottoripumpuiksi ja palokellot puhelimiin. Vakinaiseen palokuntaan saatiin ensimmäinen paloauto vuonna 1925. Tämän jälkeen polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot yleistyivät sekä tulipalojen sammutuksessa että sairaankuljetuksessa. Viimeisistä hevosista luovuttiin talviajan etujen vuoksi kuitenkin vasta vuonna 1947.

Nykyinen Oulun vakinainen pelastustoimi on osa vuonna 2004 toimintansa aloittanutta aluepelastuslaitosta. Pelastustoimialueeseen kuuluu 13 kuntaa Hailuodon ja Kuusamon väliltä. Paloasemia on 23 ja päätoimista henkilöstöä ensihoidon henkilöstö mukaan lukien noin 400. Päätoimisen henkilöstön tärkeänä tukena on sivutoiminen sopimushenkilöstö, kuten on ollut vakinaisen pelastustoimen koko satavuotisen historian ajan, ja jo ennen sitä.

Pelastustoimen tärkeimmät lakisääteiset tehtävät ovat onnettomuuksien ehkäisy, onnettomuuksiin varautumista edistävä neuvonta ja opastus sekä kiireellinen pelastustoiminta. Pelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalvelua ja sitä tukevaa ensivastetoimintaa.

Historiateoksen on toimittanut tietokirjailija Martti Kähkönen. Teos on 400-sivuinen ja kirjaa jaetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueen kuntien pääkirjastoille.

Lähde: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lue lisää