Pelastuslaitokset 1.10.2019

Valentino Haralambiev on Stadin brankkari 2019

Valentino Haralambiev on suorittanut ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinnon 2006 ja Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkinnon vuonna 2008. 

Valentino Haralambiev on suorittanut ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinnon 2006 ja Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkinnon vuonna 2008. 

Palomies-ensihoitaja Valentino Haralambiev on valittu vuoden 2019 Stadin brankkariksi. Järjestyksessään yhdeksäs tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin tiistaina 1. lokakuuta Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 158. vuosipäivän juhlatilaisuudessa.

Valentino Haralambiev.

Valentino Haralambiev on suorittanut ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinnon 2006 ja Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkinnon vuonna 2008.  Hän toimii tällä hetkellä Keskuspelastusasemalla palomies-ensihoitajana, jossa hän on toiminut koko palomiesuransa ajan.

Valentino Haralambiev työnkuva muodostuu tällä hetkellä pääosin pelastustehtävistä erilaisissa onnettomuuksissa ja ensihoitotyöstä kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden parissa. Hän toimii muun muassa lääkäriyksikössä ensihoitajana. Työnkuvaan kuuluu myös onnettomuuksien ehkäisytyötä sekä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää jatkuvaa koulutusta ja harjoittelua. Lisäksi hän on mukana useissa kehittämishankkeissa, kuten pelastusaseman tilaratkaisujen, ensihoidon koulutuksen ja materiaalihallinnon kehittämisessä.

Positiivista asennetta ja yhteistyökykyä

Haralambiev on nuorin tunnustuksen saanut henkilö. Hänen valintansa perusteina olivat muun muassa aktiivinen osallistuminen työn ja työyhteisön kehittämiseen, hyvä ammatillinen osaaminen, positiivinen asenne sekä yhteistyökykyisyys ja sosiaalisuus.

Helsingin pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa. Valinta tehdään työtovereiden äänestykseen perusteella, jossa kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet Mika Korhonen 2018,  Mika Jyrkämö 2017, Sami Sotikoff 2016, Pekka Halkosaari 2015, Jyrki Oksanen 2014, Marko Tuominen 2013, Timo Aaltonen 2012 ja Juha Tarvainen 2011.

Teksti ja kuvat: Helsingin pelastuslaitos

Lue lisää