Pelastuslaitokset 14.12.2015

Varsinais-Suomi herättelee pykälään 42

Kotihoidon henkilökunnan koulutukseen liittyy tutustuminen Turun AMK:n yhteydessä sijaitsevaan esteettömän asumisen neuvontakeskus Kunnonkotiin. Opiskelija Taru Malinen esittelee muistisairaan makuuhuonetta.

Kotihoidon henkilökunnan koulutukseen liittyy tutustuminen Turun AMK:n yhteydessä sijaitsevaan esteettömän asumisen neuvontakeskus Kunnonkotiin. Opiskelija Taru Malinen esittelee muistisairaan makuuhuonetta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on meneillään ikäihmisten asumisturvallisuuteen liittyvä hanke, jossa koulutetaan ilmaiseksi kotihoidossa työskenteleviä ja neuvotaan viranomaisia lakipykälän 42 suhteen.

Ikäihmisten asumisturvallisuus -hankkeen päätehtävä on sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus. Yhden päivän mittainen koulutus annetaan kaikille maakunnan kuntien ja kaupunkien kotihoidon esimiehille, tiiminvetäjille sekä kotiuttamisen kanssa työskenteleville. Korttikoulutus sellaisenaan on laitosturvallisuuspainotteinen.

”Me tuomme koulutukseen laitosturvallisuuden rinnalle myös kodin paloturvallisuuden: miten asuntoa voisi havainnoida, nähdä uudessa valossa ja pienillä toimilla lisätä paloturvallisuutta”, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palotarkastaja Eerik Virtanen.

Palotarkastaja Eerik Virtanen kertoo, että viranomaiset ovat tällä hetkellä tietämättömiä ilmoitusvelvollisuudestaan pelastusviranomaisille.
Palotarkastaja Eerik Virtanen.

Viime vuonna aloitetussa hankkeessa muodostettiin myös niin kutsuttu pykälän 42 ryhmä. Ryhmän seitsemän palotarkastajajäsentä järjestävät turvallisuuskoulutuksia ja neuvovat alueen palotarkastajia pelastuslain ilmoitusvelvollisuuspykälään liittyvissä kysymyksissä.

 

Pykälän mukaan viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle.

Pykälä tuli voimaan jo vuonna 2011, mutta Varsinais-Suomessa on lähdetty liikkeelle pienin askelin. Virtasen mukaan ongelma on tällä hetkellä eri viranomaisten tietämättömyys.

”Muut viranomaiset eivät lue pelastuslakia, joten he eivät tiedä, että ovat ilmoitusvelvollisia meille. Sama ongelma on varmaan kaikilla pelastuslaitoksilla.”

Lue lisää Varsinais-Suomen hankkeista Pelastustiedosta 9-10, joka ilmestyy 16. joulukuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Teemu Heikkilä

Lue lisää