Pelastustoimi 11.2.2020

Sisäministeri Ohisalo: Hätänumeropäivänä kiitos hätäkeskuspäivystäjille ja turvallisuusviranomaisille

Pelastuslaitokset ja turvallisuusviranomaiset näkyivät kaupunkien keskustoissa ympäri Suomea. Kuvalähteet ylärivissä vasemmalta: Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Alarivi vasemmalta: Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Kristian Eloluoto / Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitokset ja turvallisuusviranomaiset näkyivät kaupunkien keskustoissa ympäri Suomea. Kuvalähteet ylärivissä vasemmalta: Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Alarivi vasemmalta: Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Kristian Eloluoto / Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Valtakunnallista 112-hätänumeropäivää vietetään tänään jo 23. kertaa.

EU:n laajuinen kampanja herättelee ihmisiä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään erilaisia vaaratilanteita sekä rohkaisee hätätilanteen sattuessa soittamaan hätänumeroon 112.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) nostaa hätänumeropäivänä esille pelastus- ja turvallisuusalan työntekijöiden roolia.

”Hätäkeskuspäivystäjät toimivat avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa. He tekevät merkityksellistä, henkisesti vaativaa ja raskasta työtä kohdatessaan ihmiselämän koko kirjon hädän hetkellä. 112-päivänä meillä on hyvä tilaisuus kiittää niin hätäkeskuspäivystäjiä kuin kaikkia muitakin turvallisuusviranomaisia siitä tärkeästä työstä, jota he tekevät turvallisemman Suomen eteen.”

Hätäkeskuspäivystäjät välittävät tehtäviä riskinarvio-ohjeistusten mukaisesti pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimelle sekä Rajavartiolaitokselle ympäri vuorokauden.

”Meillä hätäkeskuspäivystäjillä on aito auttamisen halu ja koemme tekevämme erityksen merkityksellistä työtä. Työmme on vaativaa ja myös henkisesti raskasta, emmekä valitettavasti saa kovin usein kiitosta tai positiivista palautetta. Työn luonteen vuoksi emme ole niin näkyviä ja tunnettuja kuin muut turvallisuusviranomaiset, mutta 112 Hätäkeskus -televisiosarjassa pääsemme kertomaan työstämme yhtenä turvallisuusviranomaisena poliisien, pelastajien, ensihoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja rajavartijoiden rinnalla”, sanoo Oulun hätäkeskuksen ylipäivystäjä Sirpa Moilanen, joka on sarjassa mukana uudella tuotantokaudella.

Hätäkeskuspalveluiden rooli suomalaisten turvallisuuden takaajana on merkittävä. Viime vuonna hätäpuheluihin vastattiin keskimäärin 5 sekunnissa. Hätäkeskus vastaanottaa vuosittain noin kolme miljoonaa hätäilmoitusta.

”Suomalainen hätäkeskuspalvelu ovat kansainvälisesti vertailtuna maailman kärkeä. Meillä on yksi yhteinen hätänumero ja turvallisuusviranomaiset toimivat hyvässä yhteistyössä. Maksuton hätänumero, josta tavoittaa kaikki turvallisuusviranomaiset, ei ole itsestään selvää kaikkialla maailmassa”, sanoo Hätäkeskuslaitoksen johtaja (vt.) Marko Nieminen.

Turvallisuustietoa ja hätäpuhelun paikallistaminen 112 Suomi -sovelluksen avulla
Hätänumeropäivän yhteydessä Hätäkeskuslaitos vinkkaa kansalaisia myös käyttämään 112 Suomi -kännykkäsovellusta. Sovelluksen välityksellä hätäpuhelun soittajan sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen myös liikkeellä oltaessa. Sovellus välittää puhelimeen myös alueella voimassa olevat vaaratiedotteet, ja siitä löytyy jo useiden turvallisuuteen liittyvien tahojen yhteystiedot.

Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksella on noin 1,6 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

”112 Suomi -sovellus on jatkuvasti kehittyvä turvallisuuden palvelukokonaisuus. Nyt sovellukseen on lisätty kolme uutta ominaisuutta: Päivystysnumerolistalle on lisätty MIELI Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallisen Kriisipuhelimen numerot. Sovelluksen kautta Meripelastuksen hälytysnumeroon soitettaessa sijaintitieto välittyy reaaliaikaisesti meripelastuskeskuksen tietoon ja lisäksi sovelluksesta löytyy toimintaohjeita hätätilanteeseen vesillä, jotka toimivat myös verkkoyhteyksien ulkopuolella. 112-päivänä on hyvä tehdä pieni turvallisuusteko ja ladata maksuton 112 Suomi -sovellus niin omaan kuin läheistenkin puhelimiin”, vinkkaa Nieminen.

Tunnustuksia hätänumeron tunnettuuden eteen tehdystä työstä

112-päivänä Hätäkeskuslaitos myönsi myös tunnustukset kolmelle yhteistyötaholle hyvästä työstä hätänumeron ja hätäkeskustoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi.
Palkinnon saivat Sydänliitto, Suomen Partiolaiset ja toimittaja Juho Jokinen.

Teksti: Petri Vanhanen

Lue lisää