Valtionhallinto 15.3.2023

Paloristejä on nyt annettu 258 – erikoistunnuksien saajia on 11

Ansiomerkit myöntänyt sisäministeri Krista Mikkonen jakoi tunnustukset yhdessä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan kanssa. Erikoistunnuksen saajat edessä Olli-Pekka Ojanen ja Rainer Alho. Paloristin saajat edestä vasemmalta Pasi Ryynänen, Marko Hasari, Päivi Nerg, Tommi Laurinen, Jussi Korhonen, Kai Valonen, Peter Johansson, Ilkka Horelli, Esa Aalto, Seppo Kolehmainen ja Minna-Liisa Rinne. Neljä ansiomerkin saajaa oli estynyt saapumasta paikalle.

Ansiomerkit myöntänyt sisäministeri Krista Mikkonen jakoi tunnustukset yhdessä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan kanssa. Erikoistunnuksen saajat edessä Olli-Pekka Ojanen ja Rainer Alho. Paloristin saajat edestä vasemmalta Pasi Ryynänen, Marko Hasari, Päivi Nerg, Tommi Laurinen, Jussi Korhonen, Kai Valonen, Peter Johansson, Ilkka Horelli, Esa Aalto, Seppo Kolehmainen ja Minna-Liisa Rinne. Neljä ansiomerkin saajaa oli estynyt saapumasta paikalle.

Asetus palontorjunnan ansiomerkistä eli palorististä annettiin sota-aikana ja viime vuoden kesäkuussa tuolloin presidenttinä olleen Risto Rytin allekirjoittamasta asetuksesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Paloristejä on nyt annettu kaikkiaan 258, kun viimeisimmät jaettiin Säätytalossa tiistaina 14. maaliskuuta. Alan korkeimman ansiomerkin antamisesta päättää sisäministeri.

Samassa tilaisuudessa jaettiin myös harvinaisempia erikoistunnuksia aikaisemmin paloristin saaneille Helsingin entiselle pelastuskomentajalle Rainer Alholle ja Pirkanmaan entiselle pelastusjohtajalle Olli-Pekka Ojaselle.

Paloristi voidaan antaa erityisen suurista ansioista erikoistunnuksin ja sellainen voidaan myös liittää aikaisemmin saatuun paloristiin. Erikoistunnuksia ei ole jaettu yli 50 vuoteen. Viime vuoden puolella se annettiin entisille pelastusylijohtajille eli Pekka Myllyniemelle, Pentti Partaselle, Esko Koskiselle sekä pelastusneuvos Janne Koivukoskelle, joka on hoitanut virkaa väliaikaisesti. Myös nykyiselle viranhaltijalle Kimmo Kohvakalle paloristi annettiin erikoistunnuksin.

Ensimmäisen paloristin erikoistunnuksin sai vuonna 1944 raatimies Oskar Ekman, joka oli paloalan vahva vaikuttaja historiassa. Hän toimi muun muassa Helsingin VPK:n päällikkönä, Helsingin palolaitoksen apulaispäällikkönä ja oli laatimassa ensimmäistä palolakia. Hän oli myös Palotorvi-lehden perustaja ja päätoimittaja.

Hänen jälkeensä erikoistunnuksen paloristiinsä sai varatuomari Leo Pesonen, jonka käden jälkeä oli ensimmäinen palolaki. Erikoistunnuksen ovat saaneet myös arkkitehti Albert Petrelius ja palopäällikkö Ilmari Juvakoski.

Erikoistunnuksen saanut Rainer Alho arvostaa suuresti saamaansa tunnustusta. Hän sai paloristin 40 vuotta sitten.

”Tuntuu hyvältä, että vielä tässä vaiheessa tehtyä työtä tällä tavalla huomioidaan.”

Sisäministeri Krista Mikkonen sekä erikoistunnuksen saaneet Olli-Pekka Ojanen ja Rainer Alho.

Paloristi annetaan kunnostautumisesta sammutus- ja pelastustyössä sekä ansiokkaasta palveluksesta palokunnassa tai muussa palontorjuntatyössä. Paloristin voi saada myös henkilö, joka on asiantuntemuksellaan tai muulla tavalla tehokkaasti avustanut palontorjuntatyötä. Paloristi voidaan antaa myös vaaratunnuksin erityisestä kunnostautumisesta tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa. Tätä tunnusta ei ole jaettu kertaakaan.

15 paloristin saajaa

Sisäministeri Krista Mikkonen antoi paloristin seuraaville henkilöille: varautumisjohtaja Jussi Korhonen, sisäministeriö, yksikön johtaja Pasi Ryynänen, sisäministeriö, johtaja Tommi Laurinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, johtaja Ilkka Horelli, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, johtaja Taina Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto, pelastusjohtaja Peter Johansson, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, Pohjois-Karjala pelastuslaitos, Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg, johtava tutkija Kai Valonen, Onnettomuustutkintakeskus, toimitusjohtaja Marko Hasari, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, valiokuntaneuvos Henri Helo, eduskunnan hallintovaliokunta, valtiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, eduskunnan hallintovaliokunta, Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara, Rajavartiolaitos, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus, päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto-lehti.

Ensimmäistä kertaa paloristi annettiin yhteistyöviranomaisten ylimmille viranhaltijoille. Kiitospuheessaan Olli-Pekka Ojanen totesikin, että yhteistyön merkitys on pelastusalan työn eteenpäinviemisessä tärkeää ja pani mielihyvällä merkille, että ansiomerkin saajissa tämä tuli hienosti esille.

Uusi tunnustus tulossa

Sisäministeriössä on valmisteltu asetus, jonka perusteella pelastustoimeen tulee uusia valtiollisia ansiomerkkejä paloristin ja väestönsuojelun ansiomitalien lisäksi. Pelastustoimen 1.- ja 2. luokan ansiomitalit perustetaan laajentamaan ansioituneiden huomioimista pelastusalalla. Ansiomitali asemoidaan paloristin alapuolelle ja oheen. Tavoitteena on myöntää ensimmäiset ansiomitalit vuonna 2025, kun sisäministeriön pelastusosasto täyttää 50 vuotta.

Teksti: Esa Aalto Kuvat: Kimmo Kaisto

Lue lisää